Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Friesland

Regio Friesland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Friesland
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Friesland. In 2024 is de werkgelegenheid in Friesland ten opzichte van 2019 naar verwachting met bijna 7 procent gedaald. In 2024 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.060 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Friesland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 27 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Friesland, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort zal hebben. In deze regio worden in absolute de grootste tekorten zin verwacht voor de vakken Duits, natuurkunde, en wiskunde. Zo wordt voor Duits in 2024 een tekort van 5 fte voorspeld.