Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Groningen

Regio Groningen

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Groningen
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Groningen. In 2024 is de werkgelegenheid in Groningen ten opzichte van 2019 met bijna 5 procent gedaald. In 2024 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.345 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 45 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat in Groningen een vergelijkbaar tekort wordt verwacht als het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde en Duits. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 10 fte voorspeld.