Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Rotterdam blijkt dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 43 fte in 2023. Dat komt onder andere doordat het aantal leerlingen de komende jaren nog zal stijgen. In Rotterdam werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Van de leraren in Rotterdam is 26 procent een 55-plusser. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat ruim 83 procent van de lesuren in de stad bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – Rotterdam’