Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Wat staat er in de CAO VO?

Wat staat er in de CAO VO?

In de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO VO 2016-2017) zijn afspraken gemaakt over de scholingsmogelijkheden van onderwijs ondersteunend personeel. In de CAO VO, die geldt voor alle scholen in het voortgezet onderwijs, is opgenomen dat:

  • werkgevers een persoonlijk professionaliseringsplan faciliteren;
  • werknemers met een opleiding tot en met mbo-niveau, in de gelegenheid worden gesteld een EVC-traject te kunnen volgen;
  • werknemers tot en met mbo-niveau 1, worden in de gelegenheid gesteld een startkwalificatie te kunnen halen;
  • werknemers recht hebben op niet-opgedragen scholing met een jaarlijks scholingsbudget van 500 euro en 40 klokuren naar rato van de betrekkingsomvang voor eigen invulling van zijn/haar professionalisering.

Zie ook de folder scholingsmogelijkheden van ondersteunend personeel

In het onderhandelaarsakkoord van de CAO VO 2014-2015 is opgenomen dat aan Voion wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van horizontale en verticale loonbaanontwikkeling voor het OOP, zowel binnen als buiten de sector. Daarvoor is nodig dat de mogelijkheden en behoefte van het OOP en de scholen in kaart worden gebracht. Het onderzoeksrapport is in 2016 verschenen.