Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Samen aan de slag met arbeidsmarktvraagstukken

Inleiding

De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is regionaal van aard. De onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt die in de regio aan de orde komen zijn regionaal verschillend. Bij de ene regio staat de problematiek van de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen (krimp) centraal, in de andere regio is dit het bevorderen van de instroom van jonge docenten in specifieke tekortvakken en voor weer een andere regio is dit het stimuleren van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Ook blijkt dat ieder bestuur vaak zelf probeert een oplossing te vinden voor zijn eigen school, terwijl in de samenwerking met de besturen in de regio gezamenlijk gewerkt zou kunnen worden aan een oplossing. Samen sta je sterker.

Voion kiest daarom voor een regionale aanpak, waarbij we de samenwerking en kennisdeling proberen te stimuleren met een sterke regionale ondersteuning voor zowel de schoolbestuurders, de schoolleiders/rectoren als de HRM-adviseurs.

Regionale bijeenkomsten lerarentekort
Voion heeft in het schooljaar 2016/2017 meerdere succesvolle bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de lerarenopleidingen en samenwerkende schoolbesturen over de aanpak van onbevoegd lesgeven. In vervolg daarop organiseert Voion samen met het ministerie van OCW ook regionale gesprekken over het lerarentekort.

Regioadviseurs
Voion heeft een aantal regioadviseurs die ondersteuning bieden bij het opbouwen van de regionale infrastructuur, inzicht geven in de regionale arbeidsmarktsituatie en bewustmaken van de noodzaak om een regionaal arbeidsmartkbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. De regioadviseurs benaderen de regio’s actief door in gesprek te gaan met betrokkenen op de regionale arbeidsmarkt zoals schoolbestuurders, rectoren, P&O-medewerkers, maar ook regionale vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen. U kunt ook zelf contact op nemen met een van onze regioadviseurs. Zij gaan graag het gesprek met u aan. 

Pareltjes, voorbeelden uit de praktijk
Voion is op zoek naar voorbeelden van aanpakken op het terrein van o.a. slim organiseren, omgaan met taakbeleid, SHRM en professionalisering. Voion wil graag uw ervaringen delen en verspreiden en zo besturen, schoolleiders en HRM-ers inspireren. Er zijn zo veel mooie voorbeelden in het voortgezet onderwijs. Vaak vinden medewerkers op scholen datgeen wat ze doen helemaal niet bijzonder terwijl het dit wel is. Heeft u een dergelijk voorbeeld of wilt u hierover een keer een gesprek aangaan? Wij horen het graag.

Kaart

Kaart wordt geladen... u kunt de kaart vergroten met het knopje rechtsboven

Instrumenten

  • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

    Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

Onderzoeken