Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Amsterdam en omgeving

Amsterdam en omgeving

In 2003 tekenden de Amsterdamse schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeente (centrale stad en stadsdelen) en vakbonden het eerste convenant onderwijsarbeidsmarkt. Dat legde de basis voor een brede samenwerking met als hoofddoel om gezamenlijk het dreigende tekort aan leraren en directeuren aan te pakken. Het convenant leidde tot de oprichting van de stichting Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO).

Tussen 2004 en 2011 heeft APO via een gevarieerde reeks projecten getracht ervoor te zorgen dat er in toekomst voldoende kwalitatief goede leraren en directeuren zijn in de regio Amsterdam.

In de komende periode zal naar verwachting het lerarentekort in de regio Amsterdam snel sterk toenemen. Het nieuwe project om het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs te reduceren ligt in handen van de Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, verenigd in de vereniging OSVO.

Bij de keuze voor projecten kiest OSVO voor drie motto’s: 
 • Leraar worden, leraar blijven
  Onder dit motto vallen projecten met studenten, startende leraren en zij-instromers. Doel is om hen beter voor te bereiden op het leraarsvak, om scholen handvatten te geven bij de begeleiding, om aanstaande leraren en scholen bewuster te laten kiezen.
 • Opleiden voor de regio
  Onder dit motto willen we een informatiepunt inrichten dat zowel digitaal als persoonlijk informatie biedt over opleidingsmogelijkheden tot leraar, het kennismaken met scholen, vacatures e.d.
 • De leraar van de toekomst
  Onder dit motto zetten we projecten op die met behulp van nieuwe technologie en nieuwe onderwijskundige inzichten het onderwijs veranderen. De projecten rusten op twee pijlers:
  - Nieuw onderwijs, minstens van dezelfde kwaliteit als het huidige onderwijs, met minder handen voor de klas.
  - Onderwijs ‘updaten’ en aantrekkelijker maken voor aanstaande leraren.


Meer informatie

nieuws