Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Amsterdam en omgeving

Amsterdam en omgeving

In 2003 tekenden de Amsterdamse schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeente (centrale stad en stadsdelen) en vakbonden het eerste convenant onderwijsarbeidsmarkt. Dat legde de basis voor een brede samenwerking met als hoofddoel om gezamenlijk het dreigende tekort aan leraren en directeuren aan te pakken. 

De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn verenigd in de vereniging OSVO. Zij werken in diverse projecten samen om het lerarentekort in Amsterdam en omgeving aan te pakken.

Amsterdamse Actieplan Lerarentekort
Samen met de gemeente Amsterdam hebben de Amsterdamse scholen het Amsterdamse Actieplan Lerarentekort ontwikkeld.

Terug met dat tekort!
Tussen 2014 en 2017 voerden Amsterdamse scholen het project Terug met dat tekort! uit. Op deze website Terug met dat tekort is informatie te vinden over drie projecten: 
  • Begeleiding startende leraren
    Het opzetten van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren om de overgang van studie naar werk beter te laten verlopen en de uitval van starters daardoor te verminderen.
  • Crash course voor latere loopbaan leraren
    Een cursus waarin professionals die niet in het voorgezet onderwijs werken kennismaken met het voortgezet onderwijs om zo mogelijk te kiezen voor een baan als leraar.
  • Leraar van de toekomst
    Een project waarin scholen aanpakken ontwikkelden waarbij digitale middelen de contacttijd tussen leraar en klas en de inhoud van het werk veranderden

Meer informatie en inspiratie

nieuws