Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Den Haag

Den Haag

41 Scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg leggen de rode loper uit voor onderwijstalent. Ze werken samen in De Rode Loper, om de kwaliteit van de mensen voor de klas te versterken. Dit doen ze onder andere door: 
  • Het verminderen het aantal onbevoegd gegeven lessen, met behulp van de Haagse Lerarenbeurs.
  • Het stimuleren leraren om zich op masterniveau te professionaliseren met Tweedegraads PLUS.
  • Ze bieden jonge (aankomende) ingenieurs de mogelijkheid ook docent in een bètavak te worden, ook op vmbo-scholen.
  • Ze geven informatie aan potentiële zij-instromers, onder meer op de jaarlijkse informatieavond 'Leraar van Buiten'.
Meer informatie: