Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Flevoland

Onderzoeken geven aan dat Flevoland een probleem heeft op het gebied van benodigde instroom, en dan met name op het vlak van eerstegraads leraren. Tekortvakken zijn vooral Nederlands en Wiskunde, maar bij Frans, Duits en Klassieke Talen zijn de tekorten absoluut gezien klein maar relatief omvangrijk. De problemen ontstaan vooral door de uitstroom van leraren, veelal als gevolg van vergrijzing. Flevoland is daardoor een knelpuntenregio geworden.

Flevokans
De afgelopen jaren hebben de besturen van het voortgezet onderwijs in Flevoland nauw samengewerkt in het Platform onderwijsarbeidsmarkt Almere – Flevoland, beter bekend geworden als Flevokans.
Onder Flevokans II zijn er drie deelprojecten gestart;
1. Het behouden van leraren.
2. Het werven van nieuw personeel
3. Anders leren 
Download hier het volledige projectplan Flevokans II van het platform Flevokans. Het project Flevokans is inmiddels gestopt.

Frisse Start
Frisse Start is vanaf januari 2015 de naam van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) in de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland. In dit project werken de vier lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) samen met vo-scholen aan de begeleiding van startende leraren. Het doel is om de professionele groei te versnellen en de uitval te reduceren. Frisse start richt zich op het uitwerken van driejarige inductiearrangementen, professionalisering,  kennisdeling en doet aanvullend onderzoek.
Kijk voor meer informatie op de website

nieuws