Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rijnmond

Rijnmond

Door het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond is een nieuw meerjarig programma opgesteld om kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de regionale arbeidsmarkt te verminderen, ‘Leraar blijven’. De uitvoering ervan vindt ten dele plaats dank zij de financiële middelen die het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld voor knelpuntregio’s.  

De focus in het vorige programma (periode 2008-2012) lag op het opleiden van nieuwe docenten (project Vissen in eigen vijver) en het stimuleren van professionele docenten om door te scholen, met de nadruk op de tekortvakken (project Stap naar de bovenbouw). Het nieuwe programma van het Platform Rijnmond is toegespitst op het interesseren van basisschoolleerkrachten om in het vmbo en praktijkonderwijs te gaan werken, het verleiden van academici om op een school te gaan werken, en het leren anders te organiseren door digitalisering.

Scholen in de regio hebben de mogelijkheid gekregen zich in te schrijven voor (een van) de volgende projecten:
  1. Het versterken vmbo en praktijkonderwijs
  2. Combitraject: academisch eerstegraads bevoegdheid én de vakmaster
  3. Digitale Didactiek
  4. Gepromoveerden voor de klas
  5. Hybride docent 

Hierbij treft u het volledige projectplan 2012-2015 van het Arbeidsmarktplatform Rijnmond aan.
Via de regionale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het programma. Geïnteresseerden in de nieuwsbrief kunnen dat melden bij Marja Wierckx.

nieuws