Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Inleiding

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.  

Voor 8 regionale projecten is cofinanciering toegekend. Op 26 april 2018 kwamen de penvoerders van deze projecten bij elkaar om de initiatieven aan elkaar te presenteren. Lees het nieuwsbericht Nieuwe regionale projecten aanpak lerarentekort van start >>

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze projecten zal Voion via deze pagina met de sector delen.

De projecten:
 1. Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken
  Tweedegraads docenten bevoegd maken om les te kunnen geven in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is de insteek van het Zuid-Hollandse project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’.
 2. Statushouders aan de slag in het onderwijs
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Dit doen ze met het project ‘Statushouders in onderwijs aan de slag’.
 3. Docenten werven in het technisch domein
  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’.
 4. Krachtige starters, een driejarig trainings- en begeleidingstraject voor startende docenten (vanaf LIO-fase) in Overijssel 
 5. Assessmentcentrum voor zij-instroomtrajecten in Noord-Nederland
 6. Financials in onderwijs aan de slag, regio Utrecht
 7. Overstappers naar tekortvakken, Stichting Onderwijs op reformatorisch grondslag
 8. Bovenschoolse leerateliers voor docententraining en onderwijsvernieuwing in Friesland en Noord-Overijssel

Inspiratie

Onderzoeken