Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Inleiding

Strategische personeelsplanning

Onderwijsinstellingen realiseren zich steeds meer dat het belangrijk is om verder en strategischer vooruit te kijken wat betreft hun personeelsvoorziening. Hoewel op de langere termijn veel zaken onzeker zijn – denk daarbij bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties, demografische ontwikkelingen  – zijn ze daarom niet per definitie onvoorspelbaar. 

De essentie van strategische personeelsplanning is om de toekomst zodanig te voorzien dat pro-actief een aantal gerichte maatregelen ten aanzien van de personeelsbezetting – zowel wat betreft instroom, doorstroom als uitstroom van personeel - in gang kan worden gezet. Met strategische personeelsplanning krijgt u inzicht in het verschil tussen het huidige en het benodigde menselijk kapitaal.  

In dit dossier bundelt Voion kerninformatie die in het onderwijsveld beschikbaar is over strategische personeelsplanning. Naast achtergrondinformatie verwijst dit dossier ook naar onderzoeken, praktijkverhalen en instrumenten voor het invoeren van strategische personeelsplanning.

Instrumenten

 • Formatieplanner vo

  De rekenmodule van de AOb helpt de MR om een goed onderbouwde mening te geven over de begroting en het formatieplan

 • Handreikingen strategisch HRM

  Ondersteuning bij het versterken van uw shrm-beleid

 • Scenariomodel-VO

  Meerjaren strategisch personeelsbeleid voeren, leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen met het Scenariomodel-VO.

 • Spiegel Personeel & School

  De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren.

Inspiratie

 • Bovenbestuurlijke samenwerking werkt bij PLANA

  PLANA werkt succesvol samen op het gebied van instroom, strategische personeelsplanning, mobiliteit, professionalisering en opleiding.

 • De Kandidatenpool tekortvakken: boordevol gemotiveerde leraren

  Het rondkrijgen van de personele bezetting; voor veel werkgevers levert het elk schooljaar weer veel stress op. Zeker voor de tekortvakken is het lastig om docenten te vinden. Gelukkig zit de Kandidatenpool tekortvakken boordevol goede e

 • Mobiliteit juichen we toe

  Hoe gaan scholen om met de tekorten op de arbeidsmarkt? Het Oranje Nassau College in Zoetermeer maakt gebruik van de regeling Vierslagleren.

 • De toekomst in kaart brengen

  Goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat is voor CVO Groep Zuidoost-Utrecht de belangrijkste reden om strategische personeelsplanning in te zetten.

 • P&O-elementen verbinden door personeelsplanning

  Elvire Janssen, hoofd P&O bij de Gooise Scholen Federatie wilde echt handen en voeten geven aan strategische personeelsplanning. Inmiddels heeft ze een veel concreter beeld en plant zij de eerste acties.

 • Personeelsbeleid koppelen aan onderwijskundige visie

  Utrechts Stedelijk Gymnasium nam deel aan pilot Strategische Personeelsplanning

 • Vinger aan de pols bij personeelsbeleid

  De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs beschikt sinds enkele jaren over meerdere hulpmiddelen bij het strategisch personeelsbeleid. Cruciaal daarbij zijn een goed inzicht in de behoeften van de scholen en in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Onderzoeken