Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Inleiding

Strategische personeelsplanning

Onderwijsinstellingen realiseren zich steeds meer dat het belangrijk is om verder en strategischer vooruit te kijken wat betreft hun personeelsvoorziening. Hoewel op de langere termijn veel zaken onzeker zijn – denk daarbij bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties, demografische ontwikkelingen  – zijn ze daarom niet per definitie onvoorspelbaar. 

De essentie van strategische personeelsplanning is om de toekomst zodanig te voorzien dat pro-actief een aantal gerichte maatregelen ten aanzien van de personeelsbezetting – zowel wat betreft instroom, doorstroom als uitstroom van personeel - in gang kan worden gezet. Met strategische personeelsplanning krijgt u inzicht in het verschil tussen het huidige en het benodigde menselijk kapitaal.  

In dit dossier bundelt Voion kerninformatie die in het onderwijsveld beschikbaar is over strategische personeelsplanning. Naast achtergrondinformatie verwijst dit dossier ook naar onderzoeken, praktijkverhalen en instrumenten voor het invoeren van strategische personeelsplanning.

Instrumenten

 • Formatieplanner vo

  De rekenmodule van de AOb helpt de MR om een goed onderbouwde mening te geven over de begroting en het formatieplan

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

 • Handreikingen strategisch HRM

  Ondersteuning bij het versterken van uw shrm-beleid

 • Scenariomodel-VO

  Meerjaren strategisch personeelsbeleid voeren, leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen met het Scenariomodel-VO.

 • Spiegel Personeel & School

  De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren.

Inspiratie

Onderzoeken