Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Sociale Zekerheid

Inleiding

Sociale Zekerheid en re-integratie

Re-integratie vanuit ziekte of arbeidsongeschiktheid is niet altijd even makkelijk. Er zijn niet alleen formele regels, voor bijvoorbeeld het opstellen van een re-integratieplan. In veel gevallen kan door zorgvuldig personeelsbeleid en door goed contact re-integratie versneld worden.  

Er zijn allerlei manieren en maatregelen om re-integratie te bevorderen. In de Re-integratiegids-VO vindt u informatie over wat moet, maar ook over wat kan bij re-integratie.

Instrumenten

 • Branchemodel Inclusief werkgeven

  Het branchemodel laat zien welke functies en taken in de branche geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing.

 • Re-integratiegids-VO

  De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

 • Sluitende aanpak

  Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten.

 • Verzuimstappenplan

  In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Inspiratie

Onderzoeken

nieuws