Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Kandidatenpool tekortvakken

Inleiding

Kandidatenpool tekortvakken

Landelijk gezien is er in het voortgezet onderwijs een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en klassieke talen. Het is van belang dat er meer leraren voor deze vakken worden opgeleid. Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen. De Kandidatenpool tekortvakken maakt het bovendien makkelijker voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen.  

Einde Kandidatenpool tekortvakken
Per januari 2018 is Voion gestopt met de Kandidatenpool tekortvakken op MeesterBaan.
De kandidaten uit de Kandidatenpool tekortvakken is de mogelijkheid geboden om hun profiel over te laten zetten naar de reguliere vacaturebank van MeesterBaan. Werkgevers met een (betaald) werkgeversaccount bij MeesterBaan, kunnen uiteraard van de reguliere vacaturebank gebruik blijven maken.

Inspiratie

Onderzoeken