Header Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Masters voor het vo

Inleiding

Masters voor het vo

Als je na je bachelor of master een één- of tweejarige lerarenopleiding gaat volgen in een ‘tekortvak’, dan kun je daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren laten opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Universitaire studenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €3.000. Voor informatica, wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de eenmalige tegemoetkoming €5.000.  

Lees meer over de Tegemoetkoming studiekosten op de website www.mastersvoorhetvo.nl. Op deze website Mastersvoorhetvo.nl vertellen ULO-studenten en jonge leraren hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de opleidingsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.

Onderzoeken