Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit

Verschillende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld een daling van het aantal leerlingen, krappe bekostiging en inzet van digitale les- en leermiddelen, zorgen ervoor dat de inzet van onderwijspersoneel verandert. Dit roept als vraag op hoe mobiliteit van werknemers kan worden vergroot. Dit houdt niet alleen mobiliteit in binnen de sector, maar ook erbuiten. Hoe kunnen werknemers gemotiveerd worden om binnen en buiten de sector mobiel te worden en mobiel te blijven?

In dit deel van de site vindt u informatie over mobiliteit in het vo, zowel binnen het onderwijs als vanuit het onderwijs naar andere sectoren en van andere sectoren naar het onderwijs. Van belang daarbij is het besef dat onderwijs niet als een fuik hoeft te werken waaraan geen ontsnappen mogelijk is, maar een sector zoals andere, die mogelijkheden biedt om elders aan de slag te gaan.

Instrumenten

  • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

    Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

Onderzoeken