Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Sectorplan voortgezet onderwijs

Inleiding

sectorplan_vo1.png | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs


Om knelpunten in de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs op te lossen, stelden sociale partners een sectorplan ‘Voortgezet werkvermogen’ voor het voortgezet onderwijs op. Het ministerie van SZW bood cofinanciering voor de maatregelen uit het plan aan. 

Schoolbesturen konden van 1 september 2015 tot 1 september 2017 cofinanciering aanvragen voor:

  • Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken in school
  • Opleiding integraal HR voor leidinggevenden
  • Gesprekstraining voor leidinggevenden en medewerkers
  • Training intervisie voor leidinggevenden en medewerkers 
  • Loopbaan-/ontwikkelscans
  • Vervolginterventies (als vervolg op de loopbaan-/ontwikkelscans)
  • Employabilitytrainingen 

Aan deze maatregelen hebben in totaal 3704 deelnemers meegedaan van 76 schoolbesturen of samenwerkingsverbanden van schoolbesturen.
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is akkoord gegaan met de einddeclaratie en verantwoording van het Sectorplan-VO. Daarmee heeft de sector voortgezet onderwijs ruim 2 miljoen euro subsidie gekregen. 

Evaluatie Sectorplan VO
APE Public Economics heeft in opdracht van Voion gedurende de looptijd van het Sectorplan-VO een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en effecten van de gekozen maatregelen. Zij concludeert dat de activiteiten uit het Sectorplan-VO een positief effect hebben gehad. Betrokkenen stellen dat het Sectorplan-VO de aanjager is geweest om blijvend aandacht te besteden aan dialoog, werkvermogen en inzetbaarheid en mobiliteit. De impact van het sectorplan-VO was echter beperkt. In het rapport “Samen voor voortgezet Werkvermogen” leest u de resultaten van het evaluatieonderzoek.

Inspiratie

  • Talenten ontplooien met loopbaanscans: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stimuleert al haar medewerkers om talenten te ontplooien en om het beste uit zich zelf te halen. Ter ondersteuning geeft de vereniging haar medewerkers de mogelijkheid om een loopbaanscan te doen.
  • Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal: Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem heeft goed werkgeverschap als een van de speerpunten voor de komende jaren. Vanuit deze gedachte is de vitaliteitsscan opgenomen in het HR-beleid.
  • Verbinding zoeken met de vitaliteitscan: Panta Rhei vergroot het welbevinden en de professionaliteit van de school met de inzet van de vitaliteitscan.

Vragen? 
Neem dan contact op met Tiny Rompen (06 22652623/ t.rompen@caop.nl)

Inspiratie

Onderzoeken