Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Sectorplan voortgezet onderwijs

Inleiding

sectorplan_vo1.png | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Sectorplan-VO: ‘Samen voor Voortgezet Werkvermogen’

Om knelpunten in de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs op te lossen, hadden sociale partners een sectorplan ‘Voortgezet werkvermogen’ voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Het ministerie van SZW bood cofinanciering voor de activiteiten uit dit Sectorplan-VO.

Tot 1 september 2017 kon u als schoolbestuur cofinanciering aanvragen voor:

  • Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken in school
  • Opleiding integraal HR voor leidinggevenden
  • Gesprekstraining voor leidinggevenden en medewerkers
  • Training intervisie voor leidinggevenden en medewerkers 
  • Loopbaan-/ontwikkelscans
  • Vervolginterventies (als vervolg op de loopbaan-/ontwikkelscans)
  • Employabilitytrainingen 

Verantwoordingsfase
De regeling Sectorplan-VO is vanaf 1 september 2017 gesloten. In het stappenplan stond beschreven welke stappen de deelnemende schoolbesturen moesten doorlopen. De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten is door de 76 deelnemende besturen voor 31 augustus ingediend. De administratieve verantwoording moest aan een aantal eisen voldoen. De controle van de ingestuurde gegevens vindt plaats in de periode september –november 2017.

Inspiratie

  • Talenten ontplooien met loopbaanscans: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stimuleert al haar medewerkers om talenten te ontplooien en om het beste uit zich zelf te halen. Ter ondersteuning geeft de vereniging haar medewerkers de mogelijkheid om een loopbaanscan te doen.
  • Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal: Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem heeft goed werkgeverschap als een van de speerpunten voor de komende jaren. Vanuit deze gedachte is de vitaliteitsscan opgenomen in het HR-beleid.
  • Verbinding zoeken met de vitaliteitscan: Panta Rhei vergroot het welbevinden en de professionaliteit van de school met de inzet van de vitaliteitscan.

Vragen?
Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Tiny Rompen (06 22652623/ t.rompen@caop.nl)
Heeft u financiële of administratieve vragen? Bel 045 579 8003 of mail sectorplanvo@voion.nl.

Inspiratie