Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Vierslagleren

Inleiding

Vierslagleren: Extra leraren voor tekortvakken

Vierslagleren vo is een subsidieregeling van Voion en het ministerie van OCW. Zittende leraren vormen een duo met een starter of zij-instromer. Lerarenduo’s halen een (extra) bevoegdheid in een tekortvak. Inmiddels is het voor schoolbesturen niet meer mogelijk om mee te doen. De laatste tranche Vierslagleren eindigt in 2018.

Informatie voor deelnemende schoolbesturen 2016-2018
Neemt u deel aan Vierslagleren vo 2016-2018? Dan ontvangt u het laatste deel van de subsidie (25%: € 4.125 per lerarenkoppel) in het najaar van 2018.

Gaat er een leraar stoppen met de studie of heeft een deelnemer aan Vierslagleren een andere baan gevonden? Neem dan contact op met vierslaglerenvo@voion.nl.  

Wat moet u doen ter afronding van Vierslagleren vo 2016-2018?
Voion ontvangt graag uiterlijk 1 juli 2018 per lerarenkoppel een verklaring waarin het schoolbestuur en de deelnemers verklaren aan Vierslagleren VO te hebben deelgenomen. De verklaring kunt u digitaal sturen naar vierslaglerenvo@voion.nl.

Contact
Heef u vragen? Stel hem via vierslaglerenvo@voion.nl of neem contact op via 070-3765756.

Inspiratie

  • Aan de slag in een tekortvak

    Het ministerie stimuleert mensen om een (extra) bevoegdheid in een tekortvak te halen. Caroline Klaren, Sandra Koens en Maike Beumkes van het Isendoorn College kunnen hierover meepraten. Zij doen mee met Vierslagleren.

  • Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

    'Ik ben dus echt blij met die extra dag studieverlof, anders was het niet vol te houden.’

  • Mobiliteit juichen we toe

    Hoe gaan scholen om met de tekorten op de arbeidsmarkt? Het Oranje Nassau College in Zoetermeer maakt gebruik van de regeling Vierslagleren.

Onderzoeken