Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

FAQ Vierslagleren ervaren leraren

Veelgestelde vragen Vierslagleren-VO

Voor ervaren leraren

Moeten de startende leraar en de zittende leraar dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

De startende en zittende leraar hoeven niet per se dezelfde opleiding te volgen: niet voor hetzelfde tekortvak en ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Het schoolbestuur kan dit wel als voorwaarde stellen.

Ik heb al een master of eerstegraadsopleiding afgerond. Ik zou graag nog een tweede bevoegdheid in een tekortvak willen halen. Kom ik, met al een masterdiploma op zak, in aanmerking voor Vierslagleren?

Ja. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de Lerarenbeurs. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de studiekosten en uren studieverlof afkomstig uit de Lerarenbeurs zelf te financieren.

 

Zijn er voorwaarden aan de opleiding die je wilt volgen?

Ja, de (deeltijd) opleiding moet om een vastgesteld tekortvak gaan. Verder moet de opleiding ook geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en de duur van de studie mag niet langer zijn dan drie jaar.  De extra vergoeding via Vierslagleren geldt echter maar voor 2 jaar. Als je langer over de opleiding doet, bespreek dit dan tijdig met het bestuur van je school.

Hoe kan ik de Lerarenbeurs voor Vierslagleren aanvragen?

Je kunt de Lerarenbeurs zelf digitaal aanvragen bij DUO. Het schoolbestuur dient ook een deel van de vragen te beantwoorden vanwege het aanvragen van verlofuren voor jou. Geef een afschrift van je aanvraag door aan het schoolbestuur.

Aanmelden voor Vierslagleren kan tot en met 30 juni 2016 en daarna hoor ik pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een eerste of tweedegraads bevoegdheid halen, maar de gewone deadline voor de opleiding is al voor 1 juli.

 • Als je sowieso een eerste of tweedegraads wilt gaan halen (ongeacht of dat in het kader van Vierslagleren is of niet), schrijf je dan gewoon in voor de deadline die door de opleiding wordt gesteld.
 • Je kunt hiervoor gewoon gebruik maken van de Lerarenbeurs.
 • Via Vierslagleren krijgen jij en je bestuur mogelijk meer verletdagen vergoed.
 • De inschrijving kan altijd worden ingetrokken.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Vierslagleren?

De aanmelding voor Vierslagleren verloopt via het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet uiterlijk 30 juni 2016 de lerarenduo’s doorgeven. Hiervoor heeft het bestuur verschillende documenten nodig, waaronder een afschrift van jouw aanvraag voor de Lerarenbeurs.
Let op: je moet wel zelf, samen met het schoolbestuur, de Lerarenbeurs aanvragen via DUO! 

Ik wil in januari beginnen aan mijn masteropleiding. Kom ik dan in aanmerking voor Vierslagleren?

Nee, de Lerarenbeurs kan maar een keer per jaar aangevraagd worden (april t/m juni) en de voorwaarde is dat je start met je opleiding aan het begin van het schooljaar.

Ik ben al bezig met een opleiding en maak al gebruik van de Lerarenbeurs. Kom ik dan in aanmerking voor Vierslagleren?

Als je nog ongeveer twee jaar te gaan hebt voor het afronden van je opleiding, dan kom je in aanmerking voor Vierslagleren. Het schoolbestuur moet wel ook een geschikte startende leraar vinden om met jou een duo te vormen.

Ik heb al een Lerarenbeurs ontvangen. Kom ik dan nog in aanmerking voor Vierslagleren?

Ja dat kan. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de Lerarenbeurs. Het schoolbestuur kan kiezen om de studiekosten en uren studieverlof afkomstig uit de Lerarenbeurs zelf te financieren.

Mag ik gebruik maken van de uren voor individuele professionele ontwikkeling conform de cao naast de ‘externe’ financiering (uit de Lerarenbeurs en door deelname aan Vierslagleren) waardoor de vrijstelling van lesgevende taken > dan 2 dagen wordt?

Ja, dit mag.

Wat gebeurt er als de startende leraar tussentijds stopt met het werk of de studie?

 • Het schoolbestuur gaat op zoek naar een nieuwe starter die wil werken en een opleiding gaat volgen, eventueel in het volgende schooljaar.
 • Als er een nieuwe starter aan de slag gaat, dan blijft Vierslagleren van toepassing voor de resterende periode van de regeling.
 • Is er geen nieuwe starter, dan blijven de reguliere voorwaarden van de Lerarenbeurs van kracht, maar je hebt dan in het nieuwe schooljaar geen recht meer op extra vergoeding via Vierslagleren.     

 

Wat gebeurt er als ik tussentijds stop met de opleiding?

 • Wanneer je tussentijds stopt en minder dan 15 studiepunten hebt behaald, dan moet je de reeds uitgekeerde studiekosten terugbetalen als je gebruikmaakt van de Lerarenbeurs.
 • Je krijgt alleen een vergoeding van de verletkosten voor de periode dat je daadwerkelijk hebt gestudeerd. Voion en DUO vorderen teveel betaalde voorschotten van je werkgever terug.

 

Wat als ik langer dan twee jaar over de opleiding doe?

Als je na twee jaar nog niet klaar bent met je opleiding dan kan je in principe nog één jaar langer gebruik maken van de Lerarenbeurs. Hierbij geldt het volgende:
 • Je kunt in principe maximaal drie jaar gebruik maken van de Lerarenbeurs en je moet deze zelf elk jaar opnieuw aanvragen.
 • Je krijgt mogelijk minder studieverlofuren vergoed. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor via Vierslagleren maar voor twee jaar een tegemoetkoming in de kosten.
 • Bespreek de situatie tijdig met je schoolleiding als je langer over de opleiding denkt te doen.

Kan ik met mijn vooropleiding een verkorte opleiding volgen voor het (extra) vak dat ik wil geven?

Om te bepalen of jij in aanmerking komt voor een verkort opleidingstraject voor het vak dat je wil geven, kan je het beste contact opnemen met één of meerdere onderwijsinstellingen die deze lerarenopleiding aanbieden. Zij kunnen je gericht adviseren of welke vrijstellingen je kan krijgen en hoe lang het opleidingstraject gemiddeld duurt.    

Op site Wordleraarinhetvo.nl vind je een overzicht van de verschillende lerarenopleidingen in Nederland: http://www.wordleraarinhetvo.nl/arbeidsmarkt/lerarenopleidingen/   

Let op: niet elke lerarenopleiding verzorgt ook een opleiding in elk vak, dus oriënteer je goed via de websites van deze opleidingen.

Wat is het verschil tussen een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid?

Tweedegraads:
 • Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in het vmbo, de eerste drie leerjaren van havo en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs (aan een ROC).
 • Je kunt een tweedegraads bevoegdheid halen op hbo-niveau (bachelordiploma van een lerarenopleiding).
 • Op grond van sommige vooropleidingen is een kopopleiding mogelijk voor afgestudeerde bachelors. Zo’n kopopleiding duurt een jaar.

Eerstegraads:    

 • Als je eerstegraads bevoegd bent, mag je lesgeven van onderbouw vmbo tot en met bovenbouw havo en vwo.
 • Om een eerstegraadsbevoegdheid te halen moet je, na een universitaire masteropleiding, een universitaire lerarenopleiding volgen.
 • Je kan ook een professionele masteropleiding volgen (hbo master) als je al een tweedegraadsbevoegdheid hebt.

Moet altijd de zittende leraar de starter begeleiden?

Het kan zijn dat de starter en de zittende leraar lesgeven op een andere locatie en/of in een ander vak. De zittende leraar kan weliswaar een rol spelen in de begeleiding van de starter, maar dit is geen verplichting. Een voorwaarde is wel dat het schoolbestuur zorg draagt voor een goede begeleiding van de starter. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, mede afhankelijk van het begeleidingssysteem dat door de school wordt gehanteerd.

Waar kan ik meer informatie vinden over Vierslagleren?

Alle informatie over de regeling Vierslagleren voor het voortgezet onderwijs kun je vinden via deze link: www.voion.nl/vierslagleren