Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

FAQ Vierslagleren startende leraren

Veelgestelde vragen Vierslagleren-VO

Voor startende leraren

Hoe kan ik mij aanmelden voor Vierslagleren?

De aanmelding voor Vierslagleren verloopt via het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet uiterlijk 30 juni 2016 de lerarenduo’s doorgeven. Samen moeten jullie onder andere voor de volgende documenten zorgen: 
 • ondertekende eigen verklaring dat jij geen reguliere baan als leraar in het voortgezet onderwijs had in de maand voorafgaand aan het arbeidscontract
 • afschrift van het aanvraagformulier voor de Lerarenbeurs (Let op: de Lerarenbeurs moet je wel zelf aanvragen, samen met het schoolbestuur!)  

Aanmelden voor Vierslagleren kan t/m 30 juni 2016 en daarna hoor ik pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een lerarenopleiding doen, maar de gewone deadline voor de opleiding is al voor 1 juli. Hoe kan ik dit regelen?

Als je sowieso de opleiding wilt gaan volgen (ongeacht of dat in het kader van Vierslagleren is of niet), schrijf je dan in voor de deadline die door de opleiding wordt gesteld. Probeer vervolgens zo snel mogelijk een school te vinden die jou in het kader van Vierslagleren wil aannemen, waardoor je de opleiding in het kader van Vierslagleren kan gaan volgen. Eventueel is het mogelijk in een later stadium alsnog af te zeggen voor de opleiding.

Kan ik elke opleiding volgen? Of zijn er voorwaarden aan de opleiding?

 • Alleen (deeltijd) opleidingen in een vastgesteld tekortvak komen in aanmerking voor de regeling.
 • Deze opleidingen moeten ook geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en de duur van de studie mag volgens de voorwaarden van de Lerarenbeurs niet langer zijn dan drie jaar.
 • Vierslagleren geldt voor twee jaar. Als je langer over de opleiding doet, bespreek dit dan tijdig met het bestuur van je school. Een overzicht van de geregistreerde opleidingen vind je hier.

 

Moeten de startende leraar en de ervaren leraar dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

De startende en ervaren leraar hoeven niet per se dezelfde opleiding te volgen: niet voor hetzelfde tekortvak en ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Het schoolbestuur kan dit wel als voorwaarde stellen.

Hoe kan ik de Lerarenbeurs voor Vierslagleren aanvragen?

Je kunt de Lerarenbeurs zelf digitaal aanvragen bij DUO. Het schoolbestuur dient ook een deel van de vragen te beantwoorden vanwege het aanvragen van verlofuren voor jou. Geef een afschrift van je aanvraag door aan het schoolbestuur waarvoor je aan gaat werken in het kader van Vierslagleren.

Ik verwacht pas later dit jaar af te studeren. Kan ik mij dan wel opgeven voor Vierslagleren en de Lerarenbeurs?

Indien je later dan 1 juli afstudeert, maar wel afstudeert voor de start van de opleiding en voor de start van je arbeidscontract, kun je je wel opgeven.

Ik wil in januari beginnen aan mijn lerarenopleiding. Kom ik dan in aanmerking voor Vierslagleren?

Nee, de Lerarenbeurs kan maar een keer per jaar aangevraagd worden (april t/m juni) en de voorwaarde is dat je start met je opleiding aan het begin van het schooljaar.

Hoe ziet het financiële plaatje er uit? Krijg ik betaald en heb ik recht op studiefinanciering?

Je krijgt geen studiefinanciering, maar je hebt ook geen studiekosten en wél inkomen:  
 • Als je meedoet aan Vierslagleren en een plek krijgt bij een school, betaalt de school je gedurende twee jaar voor minimaal 0,5 fte.
 • Daarnaast volg je met vergoeding uit de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling een eerstegraads of tweedegraads opleiding.
 • Vanuit de Lerarenbeurs krijgt je werkgever ook studieverlofuren uitbetaald en eventueel jijzelf eventueel een tegemoetkoming van je reiskosten.

Wat is de zij-instroomregeling en kom ik daarvoor in aanmerking?

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Meer informatie over de zij-instroomregeling vind je op de website van DUO.

Wat ga ik verdienen?

Het startsalaris van een leraar is in de CAO voor het voortgezet onderwijs vastgelegd. Je verdient minimaal schaal LB1. Wanneer je al een paar jaar ervaring hebt, kan dit volgens de CAO bepalingen een paar treden hoger zijn.

Wat gebeurt er als ik tussentijds stop met het werk of de studie?

 • Wanneer je tussentijds stopt en minder dan 15 studiepunten hebt behaald, dan moet je de reeds uitgekeerde studiekosten terugbetalen als je gebruikmaakt van de Lerarenbeurs.
 • Maak je gebruik van de zij-instroomregeling dan moet het schoolbestuur het niet-bestede deel van de subsidie terugbetalen.
 • Bovendien stopt je studieverlof en vordert DUO eventuele voorschotten uit de Lerarenbeurs van je werkgever m.b.t. de studieverlofuren naar rato terug.

Wat gebeurt er als de ervaren leraar tussentijds stopt met de masteropleiding?

 • Het schoolbestuur gaat op zoek naar een andere ervaren leraar die een opleiding wil volgen, eventueel in het volgende schooljaar.
 • De inspanningsverplichting voor jou en je huidige arbeidsovereenkomst blijven wel van kracht. Je krijgt ook het hele studiejaar nog verletkosten vergoed via de Lerarenbeurs/ zij-instroomregeling.
 • In het volgende studiejaar is het reguliere Lerarenbeursregime/ zij-instroomregeling van kracht wanneer er geen andere ervaren leraar studeert. De vergoedingsmogelijkheden van Vierslagleren gelden alleen als starter én ervaren leraar een opleiding volgen.

 

Hoe vergroot ik mijn kans om deel te nemen aan Vierslagleren?

 • Benut je eigen netwerk. Benader scholen en besturen die je kent en wijs hen op de mogelijkheden van Vierslagleren.
 • Zoek naar en reageer op vacatures. Op meesterbaan.nl geven scholen ook aan of ze op zoek zijn naar een startende leraar voor Vierslagleren.
 • Plaats je cv in de Vierslagleren kandidatenpool via meesterbaan.nl/vierslaglerenpool. Zo kunnen scholen die op zoek zijn naar kandidaten voor Vierslagleren jou vinden. 

 

Een van de voorwaarden is dat een schoolbestuur zich inspant om de starter na afloop van de opleiding aan een vaste baan in het vo te helpen. Wat mag ik van een schoolbestuur verwachten?

Het schoolbestuur doet zijn best om je een (vaste of tijdelijke) aanstelling binnen de eigen school of het bestuur te geven. Als dit niet lukt kunnen zij je bijvoorbeeld aanbevelen bij een ander bestuur en/of tijd en ruimte geven om te solliciteren.

Waar kan ik meer informatie vinden over Vierslagleren?

Alle informatie over de regeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs kun je vinden via voion.nl/vierslagleren

Kom ik in aanmerking voor de Lerarenbeurs als ik al een onderwijsbevoegdheid heb én al aan het studeren ben voor een bevoegdheid in een tekortvak?

Wanneer je aankomend schooljaar een baan in het vo vindt kom je in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Voor meer informatie kun je de site van DUO bezoeken.