Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Driejarige begeleiding van beginnende leraren

Driejarige begeleiding van beginnende leraren

Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. De scholen krijgen adequate begeleiding via driejarige, regiospecifieke arrangementen.
Het project 'Begeleiding van startende leraren' maakt deel uit van het landelijke OCW-programma 'Impuls Leraren Tekortvakken'.

De voordelen voor scholen om aan het project deel te nemen, zijn: 
  • beginnende leraren bereiken eerder een hoger niveau van effectief gedrag in de klas;
  • uw school beschikt over een beoordelingssystematiek die goed aansluit bij het waarderingskader van de onderwijsinspectie;
  • uw leraren worden gratis getraind in het observeren en begeleiden van collega’s in hun ‘zone van naaste ontwikkeling’;
  • u wisselt kennis en ervaringen uit met andere deelnemende scholen, inclusief academische opleidingsscholen;
  • uw school kan aanspraak maken op een subsidie van 2.000 euro per deelnemende beginnende leraar, als tegemoetkoming in de verletkosten.
Doel
Het doel van dit begeleidingsproject is: 
  • dat beginnende leraren hun professionaliteit vergroten en minder snel uitvallen;
  • om de periode van beginnend leraar tot ervaren leerkracht te bekorten.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit leraren die aantoonbaar beschikken over een hbo- of universitair diploma en recentelijk zijn gecertificeerd (niet meer dan twee jaar ervaring).

Subsidiebedrag
Voor het project 'Begeleiding van startende leraren' is voor vier jaar 24,7 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen.
Deelnemende scholen kunnen aanspraak maken op 2.000 euro subsidie per deelnemende beginnende leraar. De lerarenopleiding die de school bijstaat, ontvangt de subsidie en keert die uit:
  • 1.000 euro bij aanvang van het project;
  • 1.000 euro nadat de Rijksuniversiteit Groningen alle onderzoeksgegevens heeft ontvangen.
Aanmelden
Voor meer informatie over aanmelding in uw regio kijkt u op de website www.begeleidingstartendeleraren.nl. De lerarenopleidingen werken elk in hun eigen regio, met een eigen aanpak en focus, binnen een door OCW vastgesteld kader.

Aan het gehele project kunnen maximaal 7.500 beginnende leraren deelnemen. Daarbij geldt dat wie zich het eerste aanmeldt ook het eerste recht heeft op subsidie.

Meer informatie