Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

De Amsterdamse Lerarenbeurs

De Amsterdamse Lerarenbeurs

De gemeente Amsterdam stelt gedurende vier jaar geld beschikbaar voor professionalisering van leraren en schoolleiders van Amsterdamse scholen. Dat is afgesproken in de Amsterdamse Lerarenagenda zoals op 15 maart 2015 aangenomen door de gemeenteraad. Amsterdam biedt hiermee een aanvulling op wat scholen al via de lumpsumfinanciering ontvangen voor professionalisering van onderwijspersoneel.

Voor wie?
De beurs is voor leraren en schoolleiders van Amsterdamse scholen in o.a. het voortgezet onderwijs.

Subsidie waarvoor?
De activiteit moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekwaamheden (pedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk) van de leraar. De beurs kan worden ingezet voor het dekken van de kosten van professionaliseringsactiviteiten. Ook kan de beurs worden gebruikt voor het compenseren van tijd en vervanging voor het uitvoeren van de professionalisering. Zowel individuele als groepen leraren kunnen voor verschillende activiteiten de leerbeurs aanvragen. Denk hierbij aan:

Individuele leraren
- Leergang
- Cursus/coachingstraject
- Onderzoeks- of innovatietraject
- Verdiepen of vernieuwen van curriculum
- Stage in het bedrijfsleven of andere onderwijssector.

Groepen leraren
- Vorming professionele leergemeenschap
- Starten van een onderzoeksproject in of boven de school
- Starten van een onderzoeksproject samen met opleidingen
- Innovatieproject met meerdere scholen
- Curriculumontwikkeling, verdiepen van methodiek, didactische onderwijsvernieuwing.

Hoeveel subsidie?
Leraren en schoolleiders kunnen een beurs aanvragen van maximaal € 2.000,- per persoon of
€ 90.000 per instelling. De komende vier jaar kan er een aanvraag worden ingediend. In die periode kan een leraar maar één keer een beurs aanvragen. Per jaar kunnen aanvragen worden ingediend totdat het jaarlijkse budget is overvraagd.

Deadline inschrijving 
De aanvraagperiode in 2018 loopt van 14 maart tot en met 22 april.

Meer informatie en aanmeldformulieren?
Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina Amsterdamse Lerarenbeurs. Hier zijn ook de aanmeldformulieren te downloaden.