Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

De Amsterdamse Teambeurs

De Amsterdamse Teambeurs

Wat?
De voormalige Amsterdamse Lerarenbeurs is vervangen door de Amsterdamse Teambeurs. Deze beurs kunt u als team aanvragen wanneer u professionaliseringsactiviteiten wilt uitvoeren. De gehele lijst met professionaliseringsactiviteiten waarvoor de beurs aangevraagd kan worden, is beschikbaar op de website van de gemeente Amsterdam (zie onder ‘meer informatie’).

Voor wie?
De Amsterdamse Teambeurs is aan te vragen door een onderwijsteam, via de schoolleider bij het eigen schoolbestuur. De beurs kan ook worden aangevraagd door leraren van verschillende scholen.

Voorwaarden?
U kunt de Amsterdamse Teambeurs aanvragen onder de volgende voorwaarden:
 • U bent schoolleider en vraagt de beurs aan voor teamleden die werken op een Amsterdamse school uit primair, voortgezet of speciaal onderwijs;
 • Het onderwijsteam bestaat uit minimaal 3 personen;
 • U vraagt subsidie aan voor één van de activiteiten genoemd op de lijst van professionaliseringsactiviteiten (zie website onder ‘meer informatie’);
 • De beurs is in lijn met de schoolontwikkeling en de zeven pijlers voor betere kansen (zie website onder ‘meer informatie’);
 • U geeft aan wat het probleem, beoogde effect en eindresultaat is waarbij de doelstelling van de beurs duidelijk wordt omschreven;
 • U gebruikt de beurs niet voor roerende zaken, leermiddelen en aanpassingen aan de onderwijshuisvesting;
 • De medezeggenschapsraad is akkoord met de aanvraag;
 • De school draagt zelf minimaal 25% van de totale projectkosten bij;
 • De kosten voor het inschakelen van een externe deskundige mogen niet hoger zijn dan 125 euro per uur (excl. Btw);
Hoeveel?
Het schoolbestuur ontvangt een maximum bedrag dat als voorschot en in termijnen wordt uitbetaald. Dit bedrag kan voor één of meerdere teams worden benut. De vergoeding voor het vervangen van een personeelslid is maximaal 50,- per klokuur per persoon.

Aanvragen
 1. De aanvraagtermijn voor de Amsterdamse Teambeurs die start in schooljaar 2019/2020 loopt van 9 april tot 31 mei 2019. De Amsterdamse Teambeurs wordt voor een tijdvak van twee schooljaren toegekend.
 2. De schoolleider vult het webformulier Amsterdamse Teambeurs 2010/2021 in en verzend het via het Portaal Onderwijssubsidies;
 3. Het schoolbestuur controleert de aanvraag en stuurt deze door middel van ‘vergrendeling’ in het portaal door naar de gemeente;
 4. De gemeente beoordeelt de aanvraag en geeft vervolgstappen aan;
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met de Gemeente Amsterdam. Op onderstaande website vindt u tevens een uitgebreid stappenplan hoe u de subsidie kunt aanvragen.
E: subsidies@amsterdam.nl
T: 14 020
W: website gemeente Amsterdam