Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

De Haagse Lerarenbeurs

De Haagse Lerarenbeurs

De gemeente Den Haag stelt voor 2017 opnieuw budget beschikbaar voor het toekennen van de Haagse Lerarenbeurs. De Rode Loper voert de regeling uit. In voorgaande jaren kregen al 172 leraren geld voor het volgen van een opleiding voor een (tweede) bevoegdheid. De wethouder wil hiermee het aantal onbevoegd gegeven lessen terugdringen.

Voor wie?
Leraren en schoolleiders die werken op een school in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en:
  • nog geen bevoegdheid hebben of zij-instromer zijn;
  • leraren die al wel een tweedegraadsbevoegdheid hebben maar graag een eerstegraadsbevoegdheid willen behalen, komen in aanmerking;
  • leraren met alleen een Pabo-bevoegdheid.
Ten opzichte van vorige jaren, zijn een aantal voorwaarden versoepeld. Zo heeft men niet meer per se een bevoegdheid te halen voor een tekortvak. Belangrijke, overige voorwaarden die nog wel gelden, zijn: 
  • het niet in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs of Rijkssubsidie voor zij-instromers; 
  • een aanstellingsomvang van ten minste 0,3 fte.
Subsidie waarvoor?
U kunt subsidie krijgen voor het volgen van een opleiding om een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid te verkrijgen.

Hoeveel subsidie?
Bij een fulltime aanstelling is er een bedrag beschikbaar van maximaal € 3.500.

Meer informatie en aanmeldformulieren? 
U vindt meer informatie, een flyer en een aanmeldformulier op de website van De Rode Loper.