Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

De Rotterdamse Lerarenbeurs

De Rotterdamse Lerarenbeurs

Rotterdam stelt vanaf 2016 de Rotterdamse Lerarenbeurs in. Die is bedoeld als aanvulling op wat het schoolbestuur al in de professionalisering van leraren investeert. De beurs is onderdeel van de Rotterdam-eigen Complementaire Arbeidsafspraken Onderwijs (ook wel: de Rotterdamse Leraren C.A.O.) die schoolbesturen en gemeente in januari 2016 hebben afgesloten.

Voor wie
De beurs is bedoeld voor:
  • leraren die met een lesbevoegdheid lesgeven in het publiek gefinancierde basisonderwijs, voortgezet onderwijs en pedagogisch medewerkers die voor een door de gemeente gefinancierde VVE groep staan (hier ook leraar genoemd), en
  • een vast contract hebben van minimaal 0,6 fte op een locatie binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.
Voor wat
Je kunt een beurs aanvragen voor professionaliseringsactiviteiten die je wilt gaan doen en die bijdragen aan je kwaliteit als leraar. Dat kan een studie, leergang, cursus of training zijn maar ook bijvoorbeeld een stage of coachingstraject.
Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor:
  • het starten van een onderzoeksproject in of boven school met meerdere leraren;
  • het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback).
Hoe veel & hoe vaak
De gemiddelde beursaanvraag zal zo’n € 500 tot € 1.000 zijn. De beurs is maximaal € 2.000. Ook
eventuele vervangingskosten kunnen uit dit bedrag worden bekostigd (€ 50 per uur tot maximaal een kwart van je aanvraag), maar gevraagd wordt om hier zeer bescheiden mee om te gaan. Want hoe lager de beurzen die worden aangevraagd, hoe meer leraren ervan kunnen genieten. Aanvragen voor activiteiten die de school of het bestuur organiseert, vallen niet onder deze beurs. Aanvragen van groepen leraren bedragen maximaal het meervoudige van € 2.000 per leraar, tot een maximum van € 10.000 per groepsaanvraag. Je kunt maar één keer gebruik maken van deze beurs.

Goed om te weten:
  • Motiveer zo goed mogelijk je beursaanvraag: wat ga je ermee doen, welk doel heb je ermee, wat gaan je leerlingen ervan merken en hoe wil je de kennis die je opdoet delen met collega’s.
  • Zorg ervoor dat je leidinggevende zijn of haar advies op jouw aanvraag zet. Dat is slechts een vinkje en een handtekening, maar wel belangrijk omdat de school waarschijnlijk het rooster moet aanpassen als jij de beurs krijgt.
  • Aanmelden kon in 2017 tot 1 maart. Formeel dient je bestuur de aanvraag in bij de gemeente en ontvang je de beurs via je bestuur. De gemeente wil zo snel mogelijk uitsluitsel geven op je aanvraag. Daarom moet je je aanvraag indienen op twee plekken. Vul het aanvraagformulier in, print het uit, zet er de handtekeningen op, scan het in en mail het én naar je schoolbestuur én rechtstreeks naar de gemeente: lerarenbeurs@rotterdam.nl. Mail ook de digitale versie mee.
  • Als er meer wordt aangevraagd dan er budget is geldt: op=op. De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst op dit emailadres. Een commissie beoordeelt de aanvragen op inhoud.
  • Met het aanvragen van de beurs ga je akkoord met de voorwaarden die op het aanvraagformulier staan.
Aanvraagformulier & uitgebreide informatie
Informatie over de Rotterdamse lerarenbeurs staat op www.rotterdam.nl/lerarenbeurs en
www.onderwijsbeleid010.nl. Daar staan meer details over de beurs en kan je het aanmeldformulier downloaden. Lees ook de factsheet.