Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

De Rotterdamse Lerarenbeurs

De Rotterdamse Lerarenbeurs

Wat?
De Rotterdamse lerarenbeurs kunt u aanvragen wanneer u zich verder wilt ontwikkelen als onderwijsprofessional om zo een bijdrage te leveren aan de bevordering van het directe leerproces van uw leerlingen.

Voor wie?
De Rotterdamse lerarenbeurs is aan te vragen door alle Rotterdamse onderwijsprofessionals die in hun werk direct bijdragen aan de bevordering van het leerproces van hun leerlingen en/of werkzaam zijn bij een Rotterdamse onderwijsinstelling of lerarenopleiding.

Voorwaarden?
U kunt de Rotterdamse lerarenbeurs aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • U draagt in uw werk direct bij aan de bevordering van het leerproces bij peuters, leerlingen of studenten
 • U bent werkzaam in Rotterdam in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair, voortgezet, speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, bij de pabo en/of lerarenopleidingen van de hogescholen Thomas More, InHolland Rotterdam en Hogeschool Rotterdam
 • U heeft een aanstelling van ten minste 0,575 fte (0,5 in vve)
 • Indien u in het mbo werkt dan bent u ten minste een halfjaar in dienst
 • U gebruikt de beurs niet voor buitenlandse studiereizen, tenzij deze onderdeel uitmaken van een meerdaags scholingsprogramma of congres
 • U gebruikt de beurs niet om een hogere of tweede bevoegdheid te halen, tenzij u niet in aanmerking komt voor de landelijke lerarenbeurs
 • U gebruikt de beurs niet voor professionaliseringsactiviteiten die u moet volgen in het kader van (verplichte) nascholing

Hoeveel?
De beurs bedraagt maximaal 1.750 euro per persoon en wordt toegekend op volgorde van aanvraag tot het plafond van het subsidiebudget is bereikt.

Aanvragen

 1. Schrijf een aanvraag met daarin de naam van de professionaliseringsactiviteit, de naam van de organisatie die deze activiteit aanbiedt, een overzicht van de kosten, een korte beschrijving hoe deze activiteit bijdraagt aan je ontwikkeldoelen
 2. Dien je aanvraag voor de Rotterdamse lerarenbeurs in bij je direct leidinggevende
 3. Je leidinggevende geeft je aanvraag door aan het bestuur van je school of instelling
 4. Het bestuur van de school of instelling dient de aanvraag in bij de gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met de gemeente Rotterdam. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: lerarenbeurs@rotterdam.nl
T: 06-10344964
W: https://onderwijs010.nl/lerarenbeurs