Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lerarenbeurs

Lerarenbeurs voor scholing

Wat?
De lerarenbeurs kunt u aanvragen wanneer u een bevoegd docent bent en een opleiding wil volgen aan een erkende opleidingsinstelling.

Voor wie?
De lerarenbeurs is beschikbaar voor hen die reeds over een onderwijsbevoegdheid beschikken, een aanstelling hebben (of in de afgelopen 12 maanden hebben gehad) op een school en een opleiding willen volgen.

Voorwaarden?
U kunt de lerarenbeurs aanvragen onder de volgende voorwaarden:
  • U hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma indien u leraar bent in het hbo
  • U werkt (e in de afgelopen 12 maanden) bij een bekostigde school of orthopedagogisch centrum in (Caribisch) Nederland op het moment van de aanvraag. Dit mag ook een tijdelijk of invalcontract zijn maar niet als zzp’er;
  • U geeft 20% van uw werktijd les, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Dit geldt niet voor begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders;
  • U volgt een (erkende of geaccrediteerde) bachelor-, master-, of postinitiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat hieraan voorafgaat;
  • Deze opleiding volgt u in (Caribisch) Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of ergens in de EU;
  • U hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenslanglerenkrediet (LLK)*, of studiefinanciering;
    * Krijgt u minder lerarenbeurs dan u aan collegegeld betaalt dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.
Hoeveel?
De lerarenbeurs bedraagt 100% van het wettelijke en instellingscollegegeld met een maximum van 7.000 euro. Ook kunt u 10% van het bedrag aan studiemiddelen en reiskosten vergoed krijgen met een maximum van 350 euro.

U kunt voor maximaal 3 jaar een lerarenbeurs krijgen, gebaseerd op de startdatum en studielast van uw opleiding. De beurs is een voorwaardelijke gift en u moet minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen om de beurs te behouden.

U kunt de beurs maximaal 1 keer aanvragen, tenzij u al een lerarenbeurs hebt gehad voor een korte opleiding of bacheloropleiding.

Aanvragen
De aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs loopt elk jaar van 1 april t/m 30 juni.
U moet de beurs elk jaar opnieuw aanvragen, leraren die al eerder een beurs hebben gehad, krijgen daarbij voorrang indien zij een 2e of 3e jaar aanvragen.

Meer informatie
Voor meer informatie en alle voorwaarden neemt u rechtstreeks contact op met DUO. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: lerarenbeurs@duo.nl
T: Van 09.00 – 17.00 uur op maandag, woensdag en donderdag: 050 – 599 90 99
W: website van DUO