Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

LerarenOntwikkelFonds (LOF)

LerarenOntwikkelFonds

Ook in het schooljaar 2018-2019 kunnen leraren in het voortgezet onderwijs weer een aanvraag indienen voor het uitwerken van goede ideeën. Deze ideeën moeten het vernieuwend denken over de eigen professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs stimuleren. Het LerarenOntwikkelfonds (LOF) bestaat sinds oktober 2015. Het fonds is opgericht door de leraren zelf en wordt beheerd door de Onderwijscoöperatie. De leraren selecteren zelf de ideeën en beoordelen ze, helpen elkaar bij de uitvoering en de opgedane kennis wordt gedeeld. Het Lerarenfonds bouwt voort op de goede ervaringen met o.a. Onderwijs Pioniers en het Teacher Learner and Leadership Program dat een succes was in Canada.

Voor wie?
Leraren van middelbare scholen kunnen een goed idee indienen.

Subsidie waarvoor?
Het doel van het Lerarenfonds is om het vernieuwend denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren. Ingediende ideeën moeten daar een bijdrage aan leveren.

Hoeveel subsidie?
Voor het uitwerken van een initiatief tot beter onderwijs kan men een financiële bijdrage aanvragen van minimaal € 4.000 tot maximaal € 75.000. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om uren vrij te kopen voor docenten. Daarnaast is er een jaar lang ondersteuning in de vorm van:
  • drie verplichte LOFlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren;
  • facultatieve regionale LerarenLabs;
  • coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren;
  • een podium om je initiatief met een groter publiek te delen;
  • een network van gelijkgestemde collega's.  
 
Deadline aanvragen
In schooljaar 2018-2019 zijn er drie aanvraagrondes, waarna de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst:  
  • 13 augustus 2018 tot 17 september 2018
  • 18 september 2018 tot 22 januari 2019
  • 23 januari 2019 tot 16 april 2019
Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname leest u hier onder kopje nummer vijf. De officiële regeling zoals opgesteld door het ministerie is hier te downloaden.

Meer informatie en aanmeldformulieren
Voor meer informatie download de flyer of kijk op de website van het LerarenOntwikkkelFonds. Op deze website kunt u ook de eerder goedgekeurde LOF-initiatieven bekijken.