Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren

Wat?
De promotiebeurs leraren is aan te vragen door leraren die naast hun werk promotieonderzoek willen doen en een proefschrift willen schrijven.

Voor wie?
De promotiebeurs is aan te vragen door leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs met een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Voorwaarden?
U kunt de promotiebeurs aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd en van minimaal 0,4 fte in een door de Nederlandse overheid gefinancierde instelling voor primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs;
  • U bent in het bezit van een lesbevoegdheid;
  • U bent voor minimaal de helft van uw dienstverband belast met lesgebonden taken
  • Uw onderzoeksidee heeft betrekking op uw eigen onderwijspraktijk of met het onderwijs in bredere zin;
  • Het onderzoek moet uiterlijk binnen een jaar na de toekenning van de beurs starten.

Hoeveel?
De promotiebeurs bestaat uit een subsidieverlofaanvraag door uw werkgever. Deze subsidie stelt uw werkgever in staat om gedurende maximaal 5 jaar een vervanger te regelen voor de helft van uw contractomvang met een maximum van 0,4 fte.

Aanvragen

  1. Zoek een hoogleraar die uw promotie als promotor wil begeleiden en schrijf een onderzoeksvoorstel
  2. Dien uw onderzoeksvoorstel incl. een verklaring van uw werkgever in met behulp van het aanvraagformulier, voor de gestelde deadline*
  3. De meest kansrijke kandidaten worden uitgenodigd hun onderzoek te presenteren aan de beoordelingscommissie
  4. De promotiebeurzen worden toegekend

U kunt de promotiebeurs 2 keer per jaar aanvragen, voor 2019 zijn de aanvraagdeadlines vastgesteld op 15 januari en 15 september.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut (NWO). Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: leraren@nwo.nl
T: 070 – 344 09 50
W: website van NWO