Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

STEM Teacher Academy (Techniekpact)

STEM Teacher Academy (Techniekpact)

De STEM Teacher Academy voorziet onder meer in stages bij technologiebedrijven voor zittende docenten. Zij kunnen zich bijvoorbeeld via een bedrijfsstage verder ontwikkelen en zich verder verdiepen in hun vakgebied.
De STEM Teacher Academy is in 2014 gelanceerd en draagt bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de Lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken. 

Met de STEM Teacher Academy beoogt het Platform Bèta Techniek, in samenwerking met Jet-Net, TechNet en de Topsectoren, om: 

  • Verbinding te leggen tussen en concrete invulling te geven aan de afspraken geformuleerd in het Techniekpact, het behouden van leraren voor het onderwijs vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken en de ambitie van de Lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.
  • Zittende docenten de mogelijkheid te geven om zich via bedrijfsstages verder te ontwikkelen in hun vakgebied.
  • Intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren, door samen te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief goede gastlessen.
  • Samen met het bedrijfsleven de lerarenopleidingen de mogelijkheid te geven om bedrijfsstages op te nemen in het curriculum.
Om bovenstaande ambities te realiseren is de STEM Teacher Academy onderverdeeld in verschillende programmalijnen, te weten:

Meer informatie
Voor meer informatie over de Teacher Academy kunt u terecht op de website van Teacher Academy
E: info@platformbetatechniek.nl
T: 070-3119721