Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Wat?
De subsidie korte scholingstrajecten vo kunt u aanvragen wanneer u een kort scholingstraject in het voortgezet onderwijs, zoals een educatieve module, wilt volgen.

Voor wie?
De subsidie korte scholingstrajecten vo is aan te vragen door hen die (willen) werken in het voortgezet onderwijs en een traject zoals genoemd in de voorwaarden gaan volgen.

Voorwaarden?
U kunt de subsidie aanvragen onder de volgende voorwaarden:
 • U gaat een van de volgende trajecten volgen:
  - Educatieve module
  - Traject om bekwaam te worden in lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo terwijl u reeds over een Pabo-diploma beschikt.
  - Traject uit de kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo:
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0038570/2017-05-18
  - Traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031802/2019-01-01  
 • U vraagt de subsidie aan binnen 8 weken na uw 1e cursusdag
Hoeveel?
Het bedrag dat u uitgekeerd krijgt als subsidie bestaat uit de door u gemaakte kosten voor het te volgen traject, met een maximum van 6.000 euro. Voor de modules van het vmbo-profielvak PIE bedraagt dit 100% van de gemaakte kosten, voor alle overige trajecten bedraagt dit 80%.

U krijgt het bedrag in één keer uitbetaald. Het bedrag wordt een gift indien u
 • Binnen de officiële studiejaar van het traject uw certificaat behaalt. Hierbij is 1 keer verlenging mogelijk waarbij u moet doorgeven binnen welke termijn u het certificaat wel denkt te behalen.
 • Binnen 6 maanden na uw examen een kopie van uw certificaat naar kortescholingstrajecten@duo.nl  verstuurt.
Aanvragen
 1. Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie korte scholingstrajecten vo.
 2. Voeg als bewijsstuk de factuur van uw onderwijsinstelling toe.
 3. Mail het aanvraagformulier en de factuur als pdf naar kortescholingstrajecten@duo.nl binnen 8 weken na uw 1e cursusdag.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met DUO. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: kortescholingstrajecten@duo.nl  
T: Maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op: 050 – 599 90 99
W: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp