Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Subsidie vervanging bij studieverlof

Subsidie vervanging bij studieverlof

Wat?
De subsidie “vervanging bij studieverlof” kunt u aanvragen wanneer u een leraar studieverlof geeft. De subsidie kunt u gebruiken om vervanging te regelen en lesuitval op te vangen.

Voor wie?
De subsidie is aan te vragen door schoolleiders wanneer een leraar een opleiding gaat volgen. De leraar moet in dit geval een lerarenbeurs ontvangen.
N.B. De subsidie is niet beschikbaar voor een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc).

Voorwaarden?
U kunt de subsidie aanvragen onder de volgende voorwaarden:• De leraar krijgt de lerarenbeurs• De leraar heeft studieverlof bij u aangevraagd en gekregen• De leraar is bij u in dienst

Hoeveel?
De subsidie voor studieverlof is een vast bedrag per klokuur dat de leraar verlof heeft. Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende bedragen per sector:

Het volgen van een bachelor, premaster of schakelopleiding

 Sector Subsidie per
verlofuur* 
Maximaal aantal verlofuren
per jaar 
Maximale subsidie per jaar 
 Po  € 37,79  160  € 6.046,40
 (V)so  € 39,58  160  € 6.332,80
 Vo  € 42,86  160  € 6.857,60
 Mbo  € 44,07  160  € 7.051,20
 Ho  € 48,00  160  € 7.680,00


Het volgen van een masteropleiding

 Sector Subsidie per
verlofuur* 
Maximaal aantal verlofuren
per jaar 
 Maximale subsidie per jaar
 Po  € 37,79  320  € 12.092,80
 (V)so  € 39,58  320  € 12.665,60
 Vo  € 42,86  320  € 10.286,40
 Mbo  € 44,07  320  € 10.576,80
 Ho  € 48,00  320  € 15.360,00


* Bij een deeltijdaanstelling krijgt u subsidie naar rato. Bijvoorbeeld: de leraar doet een master. De deeltijdfactor is 0,7 en de sector is po. Het maximale aantal klokuren is dan 0,7 x 320 = 224. Het maximale bedrag aan subsidie is dan 224 x € 37,79 = € 8.464,96 per jaar.

De subsidie wordt steeds voor 1 jaar toegekend. Ieder volgend jaar moet de leraar opnieuw de lerarenbeurs aanvragen. U kunt maximaal 3 jaar subsidie krijgen.

Aanvragen
  1. De leraar vraagt eerst de lerarenbeurs aan bij DUO waarbij hij aangeeft dat hij studieverlof wil.
  2. Werkgever vult Verklaring (laatste) werkgever of inlener in waarbij hij aangeeft dat de leraar studieverlof wordt verleend en voor hoeveel uur.
  3. De leraar voegt Verklaring (laatste) werkgever of inlener toe bij aanvraag.4. U ontvangt de subsidie samen met de bekostiging zodra de lerarenbeurs is toegekend.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met DUO. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: ico@duo.nl  
T: Van 09.00 – 13.00 uur op werkdagen: 079 – 323 24 44 

W: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/vervanging-bij-studieverlof.jsp