Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Subsidie zij-instromers

Subsidie zij-instromers

Wat?
De subsidie “zij-instromers” kunt u aanvragen wanneer u iemand aanneemt als zij-instromer, die binnen 2 jaar zijn gewenste lesbevoegdheid gaat halen.

Voor wie?
De subsidie is aan te vragen door het bevoegde gezag van een bekostigde po-, vo-, v(s)o- of mbo-instelling in Nederland die een zij-instromer in dienst neemt. De zij-instromer moet op het moment van aanvraag reeds zijn ingeschreven bij een opleiding als zij-instromer.

Voorwaarden?
U kunt de subsidie aanvragen onder de volgende voorwaarden:
 • De zij-instromer is de scholing begonnen in 2018 of 2019.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
 • De zij-instromer staat als zodanig ingeschreven bij een opleiding. De zij-instromer stond tevens bij het begin van de scholing en de twee voorafgaande jaren niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, tenzij hij inmiddels zijn diploma heeft behaald.
 • Indien de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject 1. Uit dienst gaat of 2. Tussentijds stopt met het traject dan moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen.
 • U moet de subsidie verantwoorden in uw jaarverslag, waarbij u de onbestede subsidie moet verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. Tevens moet u de geschiktheidsverklaring, de scholingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 4 jaar bewaren.
 • Het subsidieplafond is nog niet bereikt.* Het maakt niet uit of de zij-instromer reeds over een andere lesbevoegdheid beschikt
Hoeveel?
Voor elke onderwijssector is een vast bedrag aan subsidie. Jaarlijks wordt na 15 oktober gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Indien er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie bedraagt 20.000 per zij-instromer, welke maar 1 keer per zij-instromer wordt verstrekt.

Aanvragen
 1. De zij-instromer heeft zich ingeschreven als zodanig voor een opleidingstraject
 2. U vraagt de subsidie aan met het formulier Aanvraag zij-instroom 2019
 3. Stuur de extra bewijslast mee
  - een bewijs van deelname (getekend door opleiding en zij-instromer) indien de zij-instromer een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) wil halen.
  - een scholingsovereenkomst (getekend door werkgever, opleiding en zij-instromer) indien de zij-instromer een eerste-, tweedegraads, of pabo-bevoegdheid wil halen.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met DUO. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: zij-instroom@duo.nl  
T: Van 09.00 – 17.00 uur op maandag, woensdag en donderdag: 050 – 599 90 99
W: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp