Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Opleidingsschool

Opleidingsschool

In een opleidingsschool worden leraren op de werkplek opgeleid door één of meer scholen voor po, vo en/of bve en één of meer lerarenopleidingen. Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die het opleiden van leraren verbindt met het door de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.

Voordelen
Studenten aan een lerarenopleiding worden steeds vaker opgeleid in de praktijk. Dat betekent dat zij een groot deel van hun opleiding doen in de school. Het voordeel is dat zij gelijk meedraaien in het schoolgebeuren. Ze koppelen hierdoor theorie veel gemakkelijker aan de praktijk en doen gelijk leservaring op. Voor de instelling biedt het opleiden van studenten een nieuwe uitdaging waarvan zij veel kunnen leren. Leraren kunnen als coach voor studenten optreden. Daarnaast hebben zij gelijk extra capaciteit in huis. Tot slot zijn ook de lerarenopleidingen enthousiast. Zij kunnen hun opleidingen beter laten aansluiten op wat er in de praktijk gevraagd wordt.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) adviseert de staatssecretaris van Onderwijs over de aanvragen om opleidingsschool te worden op basis van een toetsingskader.

Subsidiëring
Opleidingsscholen (samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen) die positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Na zes jaar wordt bepaald of de subsidiëring wordt voortgezet. Dat is onder meer afhankelijk van een volgende beoordeling door de NVAO bij een van de lerarenopleiding accreditatie.

Aan de slag als opleidingsschool
Op de site aantrekkelijkerscholen.nl is een bronnenboek te vinden voor scholen die aan de slag willen of zijn als opleidingsschool en hun schoolopleiders. De site bevat een aantal bruikbare documenten, draaiboeken en formulieren, die u voor eigen gebruik kunt downloaden.