Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Gesprekkencyclus

Inleiding

Inleiding
Als onderdeel van een professioneel personeelsbeleid hanteren scholen een meerjarige gesprekscyclus. Deze loopt samen met het Persoonlijk Ontwikkelings Plan. In de regel is het advies om één keer per jaar met elke medewerker een voortgangs- of functioneringsgesprek plaats te laten vinden. Beoordelingsgesprekken kunnen onderdeel uitmaken van de gesprekkencyclus. Het schoolbestuur stelt samen met de personeelsgeleding van de MR het beleid rondom de gesprekkencyclus vast. Naar de inhoud daarvan kan elke werknemer vragen. In de gesprekkencyclus wordt gebruikt gemaakt van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.

Gesprekkencyclus verre van optimaal
In een onderzoek van CAOP wordt geconstateerd dat de stand van zaken rond de gesprekkencyclus in het onderwijs nog verre van optimaal is. Er wordt te weinig tijd voor ingeruimd en het verschil tussen de mening van schoolleiders en werknemers over de mate waarin er concrete afspraken worden gemaakt, is groot.

Gesprekkencyclus heeft inbedding nodig

Drs. Maaike Jacobs en Drs. Marije Bouman zijn beiden werkzaam als adviseur Managementen Consultancy bij Edux Onderwijsadviseurs. Zij wijzen in een artikel erop dat de gesprekkencyclus wel inbedding nodig heeft in een professionele cultuur en verbonden dient te zijn met de schooldoelen.

Kaderregeling

De Alliantie VO voor Nijmegen en het land van Maas en Waal heeft een uitgewerkte kaderregeling voor de gesprekkencyclus. Dit kader bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de gesprekkencyclus moet voldoen.

Kwaliteit van het gesprek
De kwaliteit van de dialoog is in de gesprekkencyclus uiteraard cruciaal:
 • Het Professionaliseringsportaal-VO is een goed instrument ter voorbereiding op de gesprekkencyclus. De uitkomsten van het portaal maken het mogelijk om heel gericht een professionaliseringsgesprek te voeren tijdens de gesprekkencyclus.
 • Voion heeft een handig instrument ontwikkeld voor het voeren van een gesprek: de gesprekshandleiding en de -waaier ‘Samen in gesprek over plezier in het werk’. Met de gesprekswaaier kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek, maar het is ook goed te gebruiken tijdens het gesprek zelf. De waaier bevat informatie over de fases van een gesprek, de onderwerpen die besproken moet worden en tips zijn bedoeld voor leidinggevenden én werknemers.
 • Ook in de brochure van ISISQ5, het biografisch gesprek op school, vindt u adviezen ter verbetering van de gesprekskwaliteit. De kwaliteit stijgt als het gesprek een biografisch karakter krijgt.

Instrumenten

 • Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'

  Om echt iets aan werkdruk te doen, zijn persoonlijke passende oplossing belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvaten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.

 • Het biografisch gesprek op school

  Praktische handreiking voor schoolleiders om met aandacht voor levensfasen gesprekken te voeren met medewerkers.

 • Kwaliteitskaart gesprekkencyclus

  Met de kwaliteitskaart gesprekkencyclus van School aan Zet kunt u op een gestructureerde en efficiënte manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers en van de school.

 • Professionaliseringsportaal-VO

  Een instrument waarmee u uw medewerkers kunt faciliteren en stimuleren aan de slag te gaan met hun eigen professionalisering, loopbaan en inzetbaarheid.

Inspiratie

Onderzoeken