Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Functioneringsgesprek

In de regel is het advies om één keer per jaar met elke medewerker een voortgangs- of functioneringsgesprek te houden. Ook beoordelingsgesprekken kunnen onderdeel uitmaken van de gesprekscyclus. Een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek wisselen elkaar af.

Functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek is een gestructureerd tweerichtingsgesprek tussen werknemer en leidinggevende. Functioneringsgesprekken zijn gelijkwaardig. Hierin komen de ervaren knelpunten ter sprake. Voor de geconstateerde problemen worden samen oplossingen bedacht en afspraken gemaakt. Het functioneringsgesprek is dus toekomstgericht. De verbetering staat centraal. Rechtspositionele maatregelen horen niet in een functioneringsgesprek: daarvoor is een beoordelingsgesprek nodig. Een functioneringsgesprek vindt minimaal één keer per jaar plaats. Een functioneringsgesprek bepaalt voor een belangrijk deel het verloop van de loopbaan. Er worden immers maatregelen bedacht en stappen ondernomen om het functioneren te verbeteren. Een functioneringsgesprek kan een werknemer daardoor telkens een stap dichter bij het uiteindelijke doel brengen en is dus belangrijk voor de carrière. De kwaliteit van het functioneringsgesprek hangt mede af van de gedegen voorbereiding door zowel leidinggevende als de medewerker. Deze laatste kan ter voorbereiding een competentiemodel gebruiken om kritisch naar zichzelf te kijken.

De kwaliteit van het functioneringsgesprek hangt mede af van de gedegen voorbereiding door zowel leidinggevende als de medewerker. Deze laatste kan ter voorbereiding een competentiemodel gebruiken om kritisch naar zichzelf te kijken.