Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

POP

Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan is een plan waarin de doelen van de werknemer voor de korte en de lange termijn staan, net als de middelen waarmee die doelstellingen kunnen worden bereikt. Op veel scholen wordt tegenwoordig aan personeelsleden gevraagd om een POP te schrijven. Naar aanleiding van de functiemix is de noodzaak hiervan toegenomen. In de loop van het jaar wordt de ontwikkeling van het personeelslid besproken tijdens voortgangs- en functioneringsgesprekken. Een POP hangt uiteraard sterk samen met het bekwaamheidsdossier dat op dit moment in het vo als instrument in opmars is.