Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Loopbaanbeleid en -ontwikkeling

Inleiding

Personeelsbeleid en loopbaanontwikkeling gaan over het aantrekken, behouden en ontwikkelen van docenten. Een aantrekkelijk imago is belangrijk om de beste docenten aan te trekken om tot optimale ontwikkelkansen voor leerlingen te komen. Daarbij gaat het om een kwantitatieve en om een kwalitatieve uitdaging: om voldoende leraren te trekken is het van belang dat het leraarschap een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt dat kan concurreren met andere beroepen, terwijl het tegelijk mogelijkheden en impulsen biedt om je als leraar te (blijven) ontwikkelen. Dat kan verticaal (naar hogere schalen of richting managementfuncties) of horizontaal. Horizontale ontwikkeling is bijvoorbeeld mogelijk in verandering van de context van lesgeven of in verschillende rollen of specialisaties zoals coach, ontwikkelaar, onderzoeker, innovator, netwerker etc. Een consistent beleid op school-, bestuurs- en landelijk niveau is belangrijk.

Ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor docenten. Voion besteedt ook aandacht aan andere doelgroepen, zoals onderwijsondersteunend personeel.

Instrumenten

Inspiratie

 • Professionaliseringsportaal voor duurzame ontwikkeling

  Het professionaliseringsportaal van ORION geeft docenten, onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden handvatten voor persoonlijke en professionele groei, talentontwikkeling, werkplezier en vitaliteit.

 • Talenten ontplooien met loopbaanscans

  Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs stimuleert medewerkers het beste uit zich zelf te halen en biedt medewerkers een loopbaanscan aan.

 • Re-integratieconsulent helpt mensen weer aan het werk

  Pompeblêd Scholengroep heeft een re-integratieconsulent in dienst die, met succes, mensen die langdurig ziek of werkloos zijn weer aan het werk helpt.

 • Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal

  Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem heeft goed werkgeverschap als een van de speerpunten voor de komende jaren. Vanuit deze gedachte is de vitaliteitsscan opgenomen in het HR-beleid.

 • Verbinding zoeken met de vitaliteitscan

  Panta Rhei vergroot het welbevinden en de professionaliteit van de school met de inzet van de vitaliteitscan.

 • Boekje Omgaan met je loopbaan

  Omgaan met je loopbaan... dat is omgaan met je werk, omgaan met je carriere, maar vooral omgaan met jezelf. In dit boekje vertellen 10 (oud-)docenten uit het voortgezet onderwijs hun loopbaanverhaal.

Onderzoeken