Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Loopbaanbeleid en -ontwikkeling

Inleiding

Personeelsbeleid en loopbaanontwikkeling gaan over het aantrekken, behouden en ontwikkelen van docenten. Een aantrekkelijk imago is belangrijk om de beste docenten aan te trekken om tot optimale ontwikkelkansen voor leerlingen te komen. Daarbij gaat het om een kwantitatieve en om een kwalitatieve uitdaging: om voldoende leraren te trekken is het van belang dat het leraarschap een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt dat kan concurreren met andere beroepen, terwijl het tegelijk mogelijkheden en impulsen biedt om je als leraar te (blijven) ontwikkelen. Dat kan verticaal (naar hogere schalen of richting managementfuncties) of horizontaal. Horizontale ontwikkeling is bijvoorbeeld mogelijk in verandering van de context van lesgeven of in verschillende rollen of specialisaties zoals coach, ontwikkelaar, onderzoeker, innovator, netwerker etc. Een consistent beleid op school-, bestuurs- en landelijk niveau is belangrijk.

Ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor docenten. Voion besteedt ook aandacht aan andere doelgroepen, zoals onderwijsondersteunend personeel.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken