Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Functiemix

Een veelgehoord probleem is dat docenten geen carrière voor de klas kunnen maken. Met de functiemix, ingevoerd in 2008, kunnen scholen, op basis van goed personeelsbeleid, docenten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas.

Met de functiemix heeft het ministerie van OCW extra geld vrijgemaakt voor scholen om docenten extra te belonen voor prestaties. In 2008 trad de regeling in werking, die bepaalt dat vo-scholen op 1 oktober 2014 een bepaald (hoger) percentage leraren in de salarisschalen LC en LD in dienst moeten hebben. De functiemix is een middel om docenten te stimuleren die zich willen specialiseren of extra rollen op zich willen nemen. De school kan hen aan zich binden en docenten krijgen meer mogelijkheden om carrière te maken en extra te verdienen. In 2014 bleek dat scholen deze functiemixdoelen grotendeels hebben behaald, maar dat de budgetten vaak niet toereikend waren. In 2016 is een versterking van de functiemix voor leraren VO in de Randstad aangekondigd.

Cijfers 2016 bekend
In 2016 zijn de resultaten en de impact van de functiemix onderzocht.

Invloed van functiemix op carrièreperspectieven
In 2016 heeft het Ministerie van OCW de invloed van de functiemix op de carrièreperspectieven van leraren in het primair en voortgezet onderwijs laten onderzoeken. Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen die de functiemix heeft gehad voor de wijze waarop scholen invulling geven aan het promotiebeleid, inclusief de promotiecriteria die hierbij een rol spelen. Daarnaast laat het onderzoek zien hoe schoolleiders en leraren aankijken tegen de carrièreperspectieven van leraren en de mogelijkheden die de functiemix hiervoor biedt.