Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Functiemix

Voor leraren die meer willen en kunnen zijn er wel degelijk manieren om carrière te maken voor de klas. Met de functiemix heeft het ministerie van OCW geld vrijgemaakt voor scholen om docenten extra te belonen voor prestaties. Het fungeert hiermee als middel om docenten te stimuleren die zich willen specialiseren of extra rollen op zich willen nemen. Docenten krijgen door de functiemix meer mogelijkheden om carrière te maken en extra te verdienen, terwijl de school capabele leerkrachten kan behouden.

Invloed van functiemix op carrièreperspectieven
In 2016 heeft het Ministerie van OCW de invloed van de functiemix op de carrièreperspectieven van leraren in het primair en voortgezet onderwijs laten onderzoeken. Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen die de functiemix heeft gehad voor de wijze waarop scholen invulling geven aan het promotiebeleid, inclusief de promotiecriteria die hierbij een rol spelen. Daarnaast laat het onderzoek zien hoe schoolleiders en leraren aankijken tegen de carrièreperspectieven van leraren en de mogelijkheden die de functiemix hiervoor biedt.

Daarnaast worden de resultaten en de impact van de functiemix jaarlijks onderzocht. Zie hier de cijfers van de functiemix 2018 en de cijfers van de functiemix 2017.