Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Loopbaanpaden OOP

Loopbaanpaden onderwijsondersteunend personeel

Hoewel men bij onderwijs vaak in eerste instantie denkt aan de functie van docent, is een substantieel deel van het personeel dat niet. Het gaat hier om de groep ondersteunend personeel, die bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel.

Onderzoek loopbaanmogelijkheden
Hoe kan de positie en dan met name het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs versterkt worden? Welke loopbaanmogelijkheden, verticaal en horizontaal, zijn er voor ondersteuners, welke loopbaanstappen hebben ze doorlopen, welke taken voeren ze uit en -niet in de laatste plaats- hoe ontwikkelt deze functie zich, nu en in de toekomst?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Voion, in opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs, een onderzoek laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs.

Conclusie van het onderzoek is dat ondanks dat de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn, er wel mogelijkheden zijn om de waardering en het werkplezier te vergroten.

Samenwerken in onderwijsteams
In het experiment Onderwijsteams wordt er les gegeven aan grotere groepen leerlingen. Dit concept berust op drie pijlers:
  • de docenten werken samen in Onderwijsteams
  • onderwijsondersteuners maken deel uit van die Onderwijsteams
  • men zet hierbij een digitale leeromgeving in
Lees zes tips om aan de slag te gaan met onderwijsteams.  

Scholingsmogelijkheden ondersteunend personeel
In de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO VO) zijn afspraken gemaakt over de scholingsmogelijkheden van onderwijs ondersteunend personeel. Lees hier meer over in het dossier OOP.