Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Inleiding

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Om de werkdruk te verminderen en om meer tijd en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling willen cao-partijen de lestaak verminderen. De vrijgekomen uren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd. In de CAO VO 2018-2019 zijn hier afspraken over gemaakt. In het schooljaar 2018-2019 gaan scholen hier mee aan de slag. 

Door het bieden van informatie (o.a. factsheet over de cao-afspraken), instrumenten (o.a. gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd), praktijkvoorbeelden en (inspiratie)bijeenkomsten wil Voion schoolleiders, leidinggevenden, leraren en medezeggenschapsraden ondersteunen en inspireren bij het realiseren van hun eigen plan voor lessenreductie en onderwijsontwikkeling. Gedurende het schooljaar 2018-2019 zullen we dit dossier regelmatig aanvullen. 

Digitale helpdesk
Heeft u nog vragen? Kijk dan eens bij de FAQ in dit dossier of stel uw vraag via de digitale helpdesk


banner Newton.jpg  banner CVO.jpg


Instrumenten

Inspiratie