Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Inleiding

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Om meer tijd en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling en om de werkdruk te verminderen willen cao-partijen de lestaak verminderen. De vrijgekomen uren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd. In de CAO VO 2018-2019 zijn hier afspraken over gemaakt. In het schooljaar 2018-2019 moeten scholen hier mee aan de slag. 

Door het bieden van informatie, instrumenten, praktijkvoorbeelden en studiedagen/workshops wil Voion schoolleiders, leidinggevenden, leraren en medezeggenschapsraden ondersteunen en inspireren bij het realiseren van hun eigen plan voor lessenreductie en onderwijsontwikkeling. In oktober organiseren we 'De week van de ontwikkeltijd'. Meer informatie hierover volgt. Gedurende het schooljaar 2018-2019 zullen we dit dossier regelmatig aanvullen. 

 banner.jpg

Instrumenten

Inspiratie