Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Een aantal scholen heeft om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren, de mogelijkheden die de wijzigingen in de Wet op de onderwijstijd geeft al verkend. Laat u hier inspireren! 


banner Anders Vink.jpg  banner Jan Fasen.jpg

Banner Paul.jpg banner Marijke Kwint.jpg

banner Joyce Thewessem.jpg banner.jpg               


  • Tijdens de inspiratiebijeenkomsten zijn door scholen verschillende ideeën geopperd om budgetneutraal vorm te geven aan lestaakreductie.
  • In de Catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort? van de VO-raad komen voorbeelden aan bod van scholen die het onderwijs anders hebben ingericht; waarbij de leraar bijvoorbeeld een andere rol vervult naast het klassikaal lesgeven, leraren meer samenwerken, klassen of vakken worden samengevoegd, ander personeel wordt ingezet, wordt samengewerkt met de omgeving en/of leerlingen op een andere manier leren.
  • Op www.leerling2020.nl/ontwikkeltijd zijn praktijkvoorbeelden verzameld van scholen die ruimte creëren voor en invulling geven aan ontwikkeltijd.