Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Een aantal scholen heeft om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren, de mogelijkheden die de wijzigingen in de Wet op de onderwijstijd geeft al verkend. Laat u hier inspireren! 

banner.jpg               


  • Op het Rodenborch-College hebben alle topsportklassen in de onderbouw een nieuw lesrooster gekregen waardoor de leerlingen minder lessen missen en ze meer keuzevrijheid hebben. De verminderde contacttijd is omgezet naar werklessen en ontwikkeltijd voor docenten.