Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lerarenregister

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Met deze wet wordt registratie in het Lerarenregister verplicht voor docenten. Het Lerarenregister bestaat al sinds enige tijd in Nederland, maar inschrijving was niet verplicht.

Het Lerarenregister is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun kennis en kunde op peil houden door hun na- en bijscholing vast te leggen. In het Lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. Leraren die niet voldoen aan de vastgestelde criteria krijgen een aantekening bij hun vermelding in het Lerarenregister. Deze aantekening vervalt als de leraren kunnen aantonen dat hun vaardigheden weer op orde zijn. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, worden opgenomen in het registervoorportaal.

Invoering verplichte beroepsregister
Om zorgvuldig te kunnen implementeren maakte staatssecretaris Sander Dekker bekend dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld naar 1 augustus 2018. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, nodig voor herregistratie, gaat een jaar later in, vanaf 1 augustus 2019.

Meer informatie