Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

LeerKRACHT

logo LeerKracht | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
LeerKRACHT is een landelijk, ambitieus initiatief om het Nederlandse onderwijs nóg beter te maken. Het biedt scholen een programma dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de leraar en de onderlinge samenwerking tussen leraren. 

Cultuurverandering

Basisgedachte is dat als docenten met elkaar en met collega’s op andere scholen in gesprek gaan over lesgeven en de onderwijspraktijk, dat dan het niveau van het onderwijs vanzelf omhoog gaat. Scholen die meedoen werken binnen hun eigen doelstellingen aan een cultuurverandering waarin ze bereiken dat de leerkracht zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn professionele ontwikkeling en dat hij hierbij ondersteund wordt door de schoolleiding. Het programma wordt voornamelijk uitgevoerd op school en begeleid door coaches uit de eigen organisatie.

Meedoen aan LeerKRACHT?
Op de site van LeerKRACHT vindt u meer informatie over dit project.