Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Leraar24

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om docenten te ondersteunen bij het uitoefenen van hun beroep. De site van Leraar24 biedt informatie rondom talloze thema's die aansluiten bij het beroep van leraar. Elk thema is uitgewerkt in informatieve video's die samen met verdiepende informatie een rijk dossier vormen. De informatie die Leraar24 biedt, is direct toepasbaar in de dagelijkse lespraktijk. De organisaties achter Leraar24 zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare informatie.  

Docenten vinden er informatie om hun eigen competenties verder te ontwikkelen, onder andere op het terrein van:
  • interpersoonlijke competentie
  • pedagogische competentie
  • vakinhoud en vakdidactiek
  • organisatorische competentie
  • samenwerken met collega’s
  • samenwerken met de omgeving
  • reflectie en ontwikkeling  

Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) en Onderwijscoöperatie.