Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Leraren met Lef

In 2009 begonnen als klein initiatief, is Leraren met Lef inmiddels uitgegroeid tot een stichting waar honderden leraren uit heel het land aan verbonden zijn. Ze hebben zich met landelijke manifestaties, regionale bijeenkomsten en dialoog met beleidsmakers hard gemaakt voor onderwijs van onderop. Ze zijn nu een belangrijke partner voor verbetering van het onderwijs met krachtig leraarschap op school-, regionaal- en landelijk niveau. Leraren met Lef stimuleert leraren om zich te verbinden en hun positieve energie in te zetten.

Enkele ambities van Leraren met Lef:

  • Leraren-in-opleiding moeten benaderd worden om wat ze in huis hebben. Programma’s passen zich daarop aan en uiteraard gelden daarbij kwaliteitseisen van de NVAO, maar die staan niet voorop.
  • Scholen moeten het onderwijs anders en slimmer organiseren met o.a. ruimte voor verschillende onderwijsfuncties. Het onderwijsvak kan veel meer verscheidenheid, kleur en perspectief krijgen.
  • Binnen de scholen moet er ruimte voor leraren komen om zich te onderscheiden en te excelleren. Leraren met lef bepalen met de school waar hun ambities en mogelijkheden liggen om zich verder te ontwikkelen.
  • De toekomst van ons onderwijs vraagt om scholen en Lerarenopleidingen met een ‘mensgerichte’ visie op kwaliteit en de organisatie van het onderwijs. De toekomst van ons onderwijs vraagt ook om een Minister die kiest voor kwaliteit van zowel lerarenopleiding als onderwijs en die nieuwe initiatieven steunt.

Op de website van Leraren met Lef is veel inspirerende informatie te vinden.