Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Nationale Denktank

De Nationale Denktank is een stichting die met concrete oplossingen maatschappelijke impact wil realiseren. De Stichting organiseert jaarlijks een DenkTank, die gedurende vier maanden een urgent maatschappelijk probleem te lijf gaat. Ze nodigen een zeer diverse groep studenten of net afgestudeerden uit om vanuit een brede en kritische blik oplossingen te bedenken en zo mogelijk in de praktijk te realiseren. In 2015 en 2016 stond het Leren van de Toekomst centraal. Bekijk hier de eindrapporten met oplossingen voor het leren van de toekomst.