Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lerende organisatie

'Organisaties kunnen slechts leren als hun leden leren', schreef Peter Senge alweer 20 jaar geleden in zijn boek De vijfde discipline. En leren is dan niet alleen meer informatie verkrijgen, maar ‘het vergroten van ons vermogen om die resultaten te bereiken die we werkelijk willen bereiken’. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. De lerende docent, die voortdurend aan de verbetering van zijn kwaliteit werkt, blijkt in alle onderzoeken een cruciale factor voor de kwaliteit van de school.

Een lerende organisatie is een organisatie die er bewust op gericht is het leren en het leervermogen van individuen en groepen als geheel te vergroten en met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Leren van jezelf, leren van elkaar en leren van experts zijn de uitgangspunten. Een lerende school kenmerkt zich onder meer door:
Permanente ontwikkeling van beleid met betrokkenheid van alle medewerkers;
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel;
  • Leren van en met elkaar gebeurt bewust, denken en doen zijn niet gescheiden, initiatieven worden gestimuleerd
  • Iedere medewerker heeft ontplooiingskansen met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt een flexibele organisatiestructuur met een professionele cultuur.
Meer informatie
Er zijn vele publicaties verschenen over dit thema. Wij bevelen de volgende in het bijzonder aan:

  • De literatuurstudie ‘Professionalisering in de praktijk’, dat CAOP Research op verzoek van de sociale partners van het voortgezet onderwijs heeft uitgevoerd, bevat concrete aanbevelingen voor scholen.
  • Een diepgaande introductie op het thema Lerende school van Jan Jutten.
  • In het rapport 'Professionalisering in praktijk. Dynamiek en Dialoog in scholen', dat in opdracht van SBO door ITS is gemaakt, worden aan de hand van bevindingen uit een aantal schoolportretten, aanbevelingen gegeven aan vo-scholen om de professionaliteit van school en medewerker in samenhang te bevorderen.
  • In het SBO-rapport 'Een leven lang leren' staat een aantal aanbevelingen om het draagvlak voor de continue gerichtheid op de eigen ontwikkeling van de medewerker in het onderwijs te verbeteren.
  • Een aantal lezenswaardige publicaties over de invoering van professioneel HR-beleid in het vo is te vinden bij KPC.
  • Het artikel 'Je mag best boos zijn' uit het Onderwijsblad van 16 november 2013. Hierin wordt het boek 'het Alternatief' van docenten René Kneyber en Jelmer Evers besproken. De docenten zetten zich af tegen de afrekencultuur in het onderwijs en pleiten voor collectieve autonomie.
Praktijkvoorbeeld
Een mooi praktijkvoorbeeld op het gebied van de lerende organisatie is de vmbo-school Maarten van Rossem uit Arnhem. Op de site van School aan Zet leest u hoe deze school er in geslaagd is om door een feedbackcultuur te creëren over te stappen op een planmatige werkwijze, waarin ontwikkeling en elkaar sterker maken centraal staan.