Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Strategisch HRM

Het verbinden van onderwijsambities en personeelsbeleid is een belangrijke randvoorwaarde voor scholen om zich verder te kunnen ontwikkelen als professionele schoolorganisaties. Strategisch HRM-beleid is gericht op het realiseren van het welzijn van de werknemers, maar ook op het bereiken van de doelen van de organisatie, en op de wijze waarop deze twee inspanningen elkaar kunnen versterken. Het omvat het geheel van instrumenten, de organisatie van het werk, de HR-functionarissen en de leidinggevenden in de school. Een belangrijk ‘instrument’ van HRM beleid is de professionele dialoog, het goede gesprek van leidinggevenden met medewerkers, over wat betekenisvolle doelen zijn, wat medewerkers daar aan kunnen bijdragen en wat zij daarvoor nodig hebben.

Uit onderzoek in opdracht van de VO-raad blijkt dat de meeste scholen ruimschoots HR-voorzieningen bieden aan hun medewerkers – met name gericht op ondersteuning van hun professionele bekwaamheid – en dit HRM-beleid wordt al behoorlijk goed afgestemd op het onderwijsbeleid en de schoolambities. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat er nog winst is te boeken binnen de sector. Zo zijn er nog verschillen in de mate waarin en de wijze waarop besturen strategisch personeelsbeleid ontwikkelen en implementeren.

Stap 2 VO-raad
Vanuit de VO-raad ondersteunt het programma Stap 2 scholen bij de ontwikkeling tot professionele schoolorganisaties, die onderwijsambities koppelen aan organisatie- en personeelsbeleid. Dat wordt gedaan door het verzamelen en delen van kennis en ervaring en door het ontwikkelen van praktische tools.
  • Schoolfie: binnen het project Stap 2 van de VO-raad werken scholen samen aan gerichte schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen biedt het project twee instrumenten aan om inzichtelijk te maken waar de school staat: de Kwaliteitsmeter en de Schoolfie;
  • Het instrument Spiegel Personeel & School geeft VO-scholen inzicht in hoe onderdelen van het strategisch hrm-beleid binnen de school ervaren worden en waar groei mogelijk is.
  • Als school kunt u deelnemen aan een traject collegiale visitatie. Collega's van andere scholen - door Stap 2 getrainde peervisitatoren - komen dan op bezoek om mee te kijken en bevindingen te delen over de gestelde ontwikkelvraag.
  • Het faciliteren van leernetwerken. In een leernetwerk zitten vijf tot tien scholen die van en met elkaar willen leren over de professionele schoolorganisatie.
  • Stap 2 ontwikkelde 5 handreikingen die ondersteuning geven bij het vormgeven van goed strategisch personeelsbeleid, om zo de onderwijsambities te bereiken. De handreikingen richten zich op 5 ambities: 'Meer differentiatie in de klas', 'Versterken ICT-vaardigheden en e-didactiek', 'Betere begeleiding startende leraren', 'Meer masteropgeleide leraren' en 'Meer bevoegd gegeven lessen'.

Meer informatie over Stap 2 vindt u op de website van de VO-raad of in de flyer.


nieuws