Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Teamontwikkeling

Vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben gekozen voor het werken in teams. Ze formeren kernteams, mentorenteams, ontwikkelteams, een team voor de onderbouw, een profielteam, enzovoort. Soms klein en overzichtelijk, een groep van 6 of 7 docenten, maar in enkele gevallen ook grote werkverbanden van 30 of nog meer docenten. In veel gevallen werken docenten, soms na enige gewenning, met veel plezier en enthousiasme binnen zo’n team. Maar er is onmiskenbaar ook een andere kant: docenten die zich afvragen waarom zij in een team zitten en, nog meer, wat ze in zo’n team moeten doen.  

In de praktijk
Onderstaande publicaties van het RuuddeMoorCentrum geven een mooi beeld van de wijze waarop een ontwikkelingstraject voor teams vorm heeft gekregen:

Meer informatie

  • Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onerwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer.

     

  • De VO-raad heeft de brochure 'Werken in teams: vragenlijst over teamontwikkeling in het vo' opgesteld, die een leidraad kan vormen bij teamontwikkeling in scholen. Aan de hand van de schoolpraktijk zijn de belangrijkste vragen en dilemma’s rondom teamontwikkeling in kaart gebracht. De brochure bevat een vragenlijst, die de school- en teamleiders een handvat biedt op twee niveaus: het niveau van de school (hoe dragen onze teams bij aan ontwikkeling en kwaliteit van de school als geheel?) en het niveau van individuele teams (hoe functioneert mijn team en hoe kan het beter?). De brochure geeft praktische overwegingen en voorbeelden, waarmee eigen keuzes kunnen worden gemaakt. De brochure kan zowel door beginnende als gevorderde teams worden gebruikt. 
       
  • De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda hebben de in november 2015 een advies uitgebracht aan de minister en staatssecretaris over ontwikkelperspectieven en loopbanen van leraren. In het advies worden drie opties voor het denken over loopbaanpaden beschreven, waarbij één optie de sterke voorkeur heeft. Die optie gaat uit van ontwikkelperspectieven en loopbanen die teamgedreven zijn waarbij lerarenteams gezamenlijk de regie nemen ten aanzien van leiderschap, professionalisering en beloning.

  • De 'activiteitenwaaier' is ontwikkeld voor (bouw)teamleiders die met hun team op een onderzoekende manier wil werken aan verbetering van (leer)opbrengsten.

  • Filmpje van het Ministerie van OCW: Leraren Jorrit, Mariëlle en Freddy werken nauw samen in hun onderwijsteams, omdat zij daarmee hun onderwijs nog verder kunnen verbeteren. Bekijk hun verhalen!