Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Professionele ruimte

Inleiding

Professionele ruimte

Als leraar, schoolleider of bestuurder in het voortgezet onderwijs werkt u aan de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk issue daarbij is de professionele ruimte van de leraar.

Professionele ruimte is geen doel op zich. De bedoeling van professionele ruimte is dat leraren iedere dag opnieuw in staat gesteld worden om goed onderwijs te verzorgen. Dat vraagt om:
-zeggenschap van leraren over de vormgeving van dat onderwijs;
-individuele ontwikkeling van leraren;
-gezamenlijke ontwikkeling van de school als een professionele leergemeenschap;
-de ontwikkeling van de school als een professionele organisatie waarin de professionele waarden en doelen van leraren worden erkend en er een afstemming plaats heeft tussen deze lerarenwaarden en de waarden en doelen van de school.

Vanaf 1 augustus 2017 moeten schoolbesturen samen met leraren in een professioneel statuut vastleggen hoe de zeggenschap van leraren is geregeld.

Kijkwijzer Professionele ruimte 
De Kijkwijzer professionele ruimte is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs die vanuit het begrip professionele ruimte willen nadenken over personeels- en organisatievraagstukken. De kijkwijzer bevat achtergronden over het begrip professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school op gang te brengen.

kijkwijzer professionele ruimte.JPG


Figuur: Professionele ruimte ontrafeld (bron: Kijkwijzer Professionele ruimte)


Cahier ‘Werken aan professionele ruimte’
In het Voion cahier ‘Werken aan professionele ruimte’, dat tot stand is gekomen in samenwerking met APS en KPC Groep, vindt u praktijkvoorbeelden met aanknopingspunten en vijf vuistregels om zelf aan de slag te gaan met de professionele ruimte in uw school.
Vijf vuistregels voor het werken aan professionele ruimte:
 • Sluit aan op de leerling
 • Ga in gesprek
 • Verbind en werk samen
 • Maak spanning bespreekbaar
 • Maak het concreet

Instrumenten

 • Kijkwijzer professionele ruimte

  De kijkwijzer bevat achtergronden over het begrip professionele ruimte en concrete hulpmiddelen om de dialoog in school op gang te brengen.

Inspiratie

 • Professionele ontwikkeling bij het Calandlyceum

  “Professionalisering van docenten is uitermate belangrijk’, zo begint Ewald Weiss zijn betoog. “Maar”, zo gaat hij verder: “hoe geef je dit nu het beste vorm? Hoe ga je te werk bij de professionele ontwikkeling van hoogopgeleide mensen?

 • Een leven lang leren. Professionalisering op het IJburg College

  Het Amsterdamse IJburg College heeft professionalisering hoog in het vaandel staan. Docenten werken er dan ook gericht aan hun eigen ontwikkeling. Uitgangspunt: eigen verantwoordelijkheid.

 • Cultuurverandering door LeerKRACHT

  LeerKRACHT-coach op het Oosterlicht College Vianen vertelt over LeerKRACHT in zijn werk.

 • Het ambacht centraal

  Het Comenius College in Hilversum zet in het traject Werken aan Kwaliteit de professionalisering van docenten centraal. De leraren krijgen de ruimte om hun eigen leervraag te formuleren én te onderzoeken. Met succes.

 • Weinig regels, trots personeel

  Het Altena College in Sleeuwijk mag zich beste Onderwijswerkgever 2012 noemen. Medewerkers zijn bijzonder trots op hun school.