Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Dialoog via intervisie en feedback

Inleiding

Feedback betreft de hele dialoog tussen iemand die een probleem aandraagt en anderen die daar iets over zeggen, met als doel om de situatie te verbeteren. Intervisie betreft het in een open dialoog met collega’s delen van ervaringen en onderzoeken van gedragsalternatieven in bepaalde (lastige) situaties.  

Terughoudendheid

In veel onderzoeken en praktijkevaluaties is aangetoond dat feedback en intervisie een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld leraargedrag in de klas, instructie en klassenmanagement. Toch is er in de onderwijscultuur vaak sprake van een terughoudendheid op het geven van feedback en het organiseren van intervisiesituaties, vanuit de vrees dat de autonomie van de professional ter discussie komt te staan. Dat lijkt onterecht, mits deze technieken worden gehanteerd zoals gewenst.

Inspiratie